Volvos tredje kvartal var fortfarande svagt, med ett rörelseresultat på minus 3,3 miljarder kronor. Men det var betydligt bättre än väntat och bara hälften så dåligt som andra kvartalet då rörelseresultatet landande på minus 6,9 miljarder.

 
Enligt bolagets vd Leif Johansson finns också tecken på att efterfrågefallet bottnat och att en gradvis återhämtning påbörjats.
För lastbilarna, som står för två tredjedelar av omsättningen, är situationen bäst i Asien där den ekonomiska tillväxten också återspeglas i efterfrågan på Volvos produkter. I Europa, som är Volvos viktigaste marknad, har efterfrågan stabiliserats, med undantag av bland annat Ryssland och Spanien. Enligt Volvo så ökar åkeriernas beläggning, vilket gör att de efterfrågar mer service och reservdelar. Även efterfrågan på begagnade lastbilar förbättras i Europa.


Med undantag för Kina så har de stimulanspaket som annonserats runt om i världen haft liten påverkan på efterfrågan på anläggningsmaskiner medan stimulanser ibland annat USA, Kina och Indien för inskaffande av nya, mer miljövänliga stadsbussar märks tydligare i fler offertförfrågningar och ökade orderingång.

 
Produktionsneddragningar, som förklarar en stor del av det förbättrade resultatet har gjort att lagren av lastbilar och maskiner, enligt Volvo, nu överlag är i balans med efterfrågan.

 
Blickar man framåt så väntar sig Volvo i likhet med många andra bolag ingen snabb återhämtning i efterfrågan, men koncernen har mycket stark ställning på sina marknader i hela världen och är väl positionerad inför de nya emissionsregler som träder i kraft de närmaste åren. Lastbilsförsäljningen befinner sig för närvarande klart under den långsiktiga trenden och de omfattande kostnadsbesparingarna gör att även en modest återhämtning på marknaderna i Europa och Nordamerika under nästa och påföljande år väntas få mycket positiva effekter på resultatet.


Fakta

Volvo tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marint- och industriellt bruk samt delar till flygmotorer. Inom koncernen finns även även en betydande kundfinansieringsdel. Tillverkningen sker i 18 länder och försäljningen i circa 180. 2008 stod Europa för circa hälften av försäljningen, Nord-och Sydamerika för 25 procent samt Asien och övriga världen lika mycket. Bland varumärkena finns Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack, Nissan Diesel och Volvo Penta.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan