Redan samma år som den första personbilen lämnade Volvofabriken började planerna på att även tillverka lastvagnar. Den 12 oktober 1927 rapporterade Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning följande;
”Som det visat sig, att allmänheten har ett intresse för en lastbil av Volvo-typen har fabriken beslutat att även igångsätta tillverkningen av sådana.”

Sagt och gjort. I början av 1928 presenterades den första av Volvos lastbilar, LV Serie 1. Lastbilar tillverkades redan i andra länder, men det var svårt att hitta fordon som lämpade sig för Sveriges tidvis stränga klimat och dåliga väglag. När LV Serie 1 släpptes blev den 4 450 kronor dyra bilen därför snabbt en försäljningssuccé. Det första exemplaret köptes av Värmlänningen Johan W. Sjöberg som skulle använda lastbilen till att frakta timmer.

Under andra världskriget fick Volvofabriken erfara att nöden sannerligen är uppfinningarnas moder. I brist på olja tog man fram lastbilar med gengasdrift för att kunna hålla transporterna igång. Försäljningen av fordon för civilt bruk sjönk kraftigt, men produktionen av terränganpassade bilar åt det svenska försvaret täckte upp förlusterna.

Efter kriget kunde utvecklingen av hela lastbilsbranschen ta fart på riktigt. Nya uppfinningar så som sovhytter och servostyrning gjorde arbetet enklare för förarna. Den första Volvolastbilen med dieselmotor lanserades och ekipaget på bilarna förlängdes. 

De kommande årtiondena hände inte mycket på utsidan av lastbilarna, men innanför det dieseldoftande skalet tillkom den ena innovationen efter den andra. Förarhytterna fick bekväm fjädring, hästkrafterna ökade och bilarna utrustades med turbomotorer. Allt detta, i kombination med att väglaget förbättrades internationellt, gjorde lastbilstransport till det överlägsna fraktalternativet. På 1980-talet började det talas om miljöhänsyn i olika sammanhang, inte minst inom infrastrukturen. Volvos lastbilar fick mer miljövänliga motorer och den bilburna transporten knöts ihop bättre med järnväg, skeppsfart och flyg.

Volvo lastvagnar tog ett rejält kliv in i IT-samhället i slutet av 1990-talet med sitt omfattande informationssystem Dynafleet. Nu kunde transportföretagen snabbt och smidigt hålla reda på var deras lastbilar befann sig, när de behövde service och samtidigt hålla ett öga på bränsleförbrukningen.

Under finanskrisen i slutet av 2000-talet drabbades världens bil- och tillverkningsbranscher hårt. I Sverige berördes nästan 1 500 personer inom Volvo Lastvagnar av uppsägningar till följd av den sjunkande konjunkturen. Sedan dess har Volvokoncernens börskurs sakta men säkert börjat sin återhämtning från bottennoteringen på 32 kronor den 20 november 2008.

I dag utgörs hela Volvokoncernen av nio dotterbolag och åtta stödjande affärsverksamheter. Lastbilsdivisionen, Volvo Lastvagnar består av ett 15-tal olika modeller som säljs i över 130 länder genom fler än 600 återförsäljare. Bilarna monteras i nio fabriker runt om i världen och kan servas i fler än 1 450 verkstäder. Den huvudsakliga försäljningen utgörs av de riktiga tungviktarna på över 16 ton. Sedan den första modellen med sin blygsamma vikt på 3 ton såg dagens ljus har Volvos lastbilar bokstavligt talat blivit fullvuxen och tagit världen med storm.

Visste du att…
Den första ritningen med beteckningen ”lastvagn” är daterad 4 december 1926 och undertecknad av Volvos första tjänsteman, Henry Westerberg.
Volvokoncernen sysselsätter ungefär 100 000 människor, varav cirka 35 000 är anställda inom Volvo Lastvagnar.
Bolaget AB Volvo registrerades redan 1915 av kullagertillverkaren SKF men var aldrig aktivt under SKF:s hägn.
Divisionens omsättning uppgår till 137 miljarder kronor per år.
Volvo Lastvagnar har en egen Iphone-applikation för inbitna lastbilsentusiaster. Med applikationen kan användare över hela världen ladda upp bilder på sina egna bilar och betygsätta andras bilder.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan