Axis har en fantastisk position på en marknad som växer mycket snabbt. Fortfarande säljs fler analoga än digitala övervakningskameror, men skiftet från analogt till digitalt har tagit fart och den strukturella tillväxten kommer att fortsätta under många år.

-Som marknadsledande inom digitala övervakningskameror med produkter som är snäppet bättre än konkurrenternas så kan Axis surfa på denna förändringsvåg och den höga tillväxten i efterfrågan gör att bruttomarginalerna bör kunna upprätthållas, säger Håkan Wranne, analytiker.

Resultatet i tredje kvartalet var långt bättre än förväntat. Men fjärde kvartalet väntas bli sämre och anledningen är översvämningarna i Thailand, som lett till minskad tillgång på ett antal av Axis produkter och kortsiktigt väntas sänka försäljningen med 10-15 procent.

Axis aktie är inte billig. Värderingen är ungefär dubbelt så hög som börsen som helhet, men den snabba tillväxten gör att bolaget växer i värderingskostymen på bara ett par år. Historiskt har företaget också levererat goda vinster även i sämre tider. Helt opåverkat av den makroekonomiska utvecklingen är Axis förstås inte. Inköp av nya övervakningskameror kan skjutas på framtiden i spartider och minskat byggande och knackig försäljning i detaljhandeln gör också att efterfrågan dämpas.  

-Men det ändrar inte den övergripande bilden. Axis är ett av börsens absolut bästa tillväxtföretag. Och är en aktie som man kan köpa för byrålådan under förutsättning att man inte har några problem med de stora resultatvariationerna mellan kvartalen.

Med en forskningsbudget som är i storleksordningen tio gånger större än Axis årsomsättning så spelar Ericsson i en helt annan liga än Axis. Tillväxten på Ericssons marknader är dock lägre även om den tekniska utvecklingen fortfarande är snabb. För närvarande tar Ericsson medvetet och strukturerat betydande marknadsandelar i framför allt Europa från sina konkurrenter.  

-Att det går att göra beror på flera faktorer. GSM-näten i främst Europa är 5-15 år gamla och avskrivna. Många operatörer behöver upphandla nya system samtidigt som både Alcatel och Nokia Siemens Networks, NSN, brottas med lönsamhetsproblem, svaga kassaflöden och balansräkningar.
De är följaktligen inte idealiska leverantörer.

Nya kontrakt brukar normalt vinnas till låga priser, vilket sätter press på bruttomarginalerna. Alcatel har stora problem med lönsamheten och har deklarerat att företaget kommer att tacka nej till alla nya affärer som inte omedelbart ger ett positivt kassaflöde. NSN har visserligen en starkare position i Europa än Alcatel, men behöver kapital och har därför ännu mindre råd att satsa samtidigt som både Nokia och Siemens har försökt sälja NSN i två år. I slutet av november meddelade NSN att företaget ska fokusera på mobilt bredband och minska personalstyrkan med nästan en fjärdedel, 17 000 personer, fram till 2013. Det är knappast lockande för operatörerna att skriva mångåriga kontrakt med ett företag med så osäkra framtidsutsikter.

-Det här är en tacksam situation för Ericsson som både har produkterna och den finansiella styrka som krävs för att en gång för alla putta svagare konkurrenter av banan.

De senaste 5-10 åren har 5-7 aktörer, varav flera för små, slagits om marknaden för telekomsystem i Europa.

-Ericssons mål är sannolikt att få bort alla utom Huawei och kanske någon till. Det skulle ge en betydligt bättre prismiljö, särskilt som Huawei efter sin kraftiga expansion uttalat att det inte kommer att fortsätta att prisa in sig som tidigare. 

För Ericssons del innebär strategin fortsatt starka försäljningssiffror trots en svagare marknadstillväxt men också en marginalpress på grund av de nya kontrakten.

- Swedbanks bedömning är att bruttomarginalen blir som lägst i fjärde kvartalet, men att den sedan kommer att börja krypa uppåt eftersom nya projekt kostar mest i början. Aktier brukar gå bra när lönsamhetstrenden går åt rätt håll.

Det finns förstås en risk att det kärva makroklimatet gör att operatörerna skjuter på sina investeringar på samma sätt som de gjorde 2008-2009.

- Operatörerna kan skjuta på sina investeringar i ett, eller två år. Men man ska komma ihåg att Ericsson klarade förra krisen bra. Marginalen gick aldrig under 10 procent. Med över 75 procent av försäljningen utanför Europa så är riskerna balanserade. Det finns alltid områden så går bra när andra går sämre. Det gör att Ericsson som helhet aldrig går riktigt, riktigt bra, men heller inte riktigt dåligt. Aktien värderas dessutom lågt, säger Håkan Wranne.

Nokia-aktien slutligen har en möjlig uppsida om företaget lyckas med sin Windowstelefon. För närvarande är Windows andel av på telefonmarknaden dock bara 1 procent.

- Så man ska vara medveten om att läget är utmanande. Det krävs att Nokia blir hyggligt framgångsrikt för att försvara dagens kurs och osäkerheten i prognoserna för 2012-2013 är hisnande.

Det kan bli allt från väldigt bra till magplask. Nokia behöver stora volymer för att kunna hantera kostnaderna för marknadsföring och distribution. Egen produktion är också ett volymspel. Lyckas Nokia få upp volymerna så är det en klar fördel, annars inte. Effektiv produktion är en av Nokias paradgrenar medan Apple lägger ut all produktion.      

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan