Volvokoncernens försäljning ökade under andra kvartalet. Nettoomsättningen steg med 6 procent till 83,9 miljarder kronor, vilket är den högsta försäljningen Volvo redovisat för ett andra kvartal. En viss nedgång i Brasilien och västra Europa kompenserades väl av god tillväxt i Nordamerika, östra Europa och Afrika.

Dock verkar efterfrågan på lastbilar mattas nu. Framförallt är det nordamerikanska kunder som avvaktar med beställningar som en följd av den ekonomiska oron i landet. Volvos egen bedömning är en försäljning på 250 000 lastbilar i Nordamerika. Orderingången, som är en viktig indikator för fordonsindustrin, var för övrigt i linje med Swedbanks förväntningar under andra kvartalet, men ser ut att minska något under tredje kvartalet. Som en konsekvens sänker Volvo produktionen i vissa regioner.

Efterfrågan på Volvos produkter är nära kopplad till utvecklingen av BNP-tillväxten. Ett osäkerhetsmoment är därför utvecklingen i Europa, till följd av den pågående skuld- och finanskrisen, där Volvo har 40 procent av sin omsättning. Dock talar en åldrande lastbilsflotta i Europa för att orderingången kan komma att ta fart igen under 2013.

En väsentlig händelse under perioden var försäljningen av Volvo Aero till brittiska GKN, en affär på 6,9 miljarder kronor. En annan var undertecknande av ett avtal om att öka ägandet i den tyska motortillverkaren Deutz, vilket innebär att Volvo blir största ägare med en andel om 25 procent.
2014 införs nya regler för utsläpp från motorer i Europa. I början av 2013 kommer Volvo att börja sälja bilar med en nyutvecklad motor som möter de nya kraven. Bland annat reduceras utsläppen av kväveoxider med 77 procent jämfört med dagens motorer, och partikelutsläppen halveras.

Volvo har en mycket stark marknadsposition internationellt och en balanserad global exponering. Företaget är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. 2011 uppgick omsättningen till cirka 310 miljarder kronor. Franska fordonsjätten Renault och investmentbolaget Industrivärden är storägare.

Den relativt nya företagsledningen fokuserar framförallt lönsamhet före tillväxt, något som bedöms vara en viktig värdedrivande faktor framöver. Strukturella besparingsåtgärder om cirka 21 miljarder kronor väntas också bidra till stärkta marginaler.

Volvo hör till de cykliska bolagen och värderingen är fortsatt attraktiv. Därtill har företaget goda möjligheter att effektivisera verksamheten och därmed höja lönsamheten ytterligare framöver.


Nyckeltal                                                   Q2 2012          Q2 2011

Nettoomsättning, miljarder kronor               83,9                 78,9
Rörelseresultat, miljarder kronor                   7,3                    7,6
Rörelsemarginal, procent                                8,2                    9,7
Resultat per aktie, kronor                                 2,40                  2,52


Visste du att…

…1924 bestämde sig Assar Gabrielsson och Gustaf Larson, Volvos grundare, att konstruera en svensk bil.
…1927 rullade den första serietillverkade Volvobilen, Volvo ÖV4, av monteringsbanan på Hisingen i Göteborg.
…Volvos första lastbil lämnade monteringsbandet 1928. Den var axeldriven och utrustad med tryckluftsdäck, och föraren satt i en överbyggd hytt.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan