Mycket tyder på att den globala efterfrågan på stora delar av verkstadssektorns produkter är på väg att plana ut.

- Första kvartalet var generellt betydligt bättre än väntat vad gäller såväl efterfrågan som orderingång och försäljning. Efterfrågan låg på topp i mars och följaktligen startade andra kvartalet på en hög nivå, men planar nu ut. Det bekräftade SKF också i sin vinstvarning, säger Anders Roslund, analytiker.

Under tredje kvartalet är Swedbanks bedömning att efterfrågan i Europa fortsätter att försvagas, men att det förhoppningsvis kompenseras av att Kina börjar gå lite bättre igen efter en utplaning i andra kvartalet.

Ett orosmoment som fått ganska stort utrymme i media är att Rio Tinto och BHP Billiton signalerat att de kommer att ta det lite lugnare med investeringar i stora projekt framöver. Bolagen står tillsammans för 10-20 procent av den globala gruvindustrins investeringar, och en anledning är det nästan 30-procentiga prisfallet i järnmalmspriser de senaste månaderna. Även efterfrågan på kol på den amerikanska marknaden har sjunkit tillbaka.

Globalt har gruvutrustningsrelaterade aktier fallit med ungefär 15 procent på tre månader samtidigt som bolagen paradoxalt nog rapporterat en stark orderingång, i Sandviks fall med så mycket som 40 procent. Atlas Copcos gruvrelaterade verksamhet växte organiskt med 22 procent i första kvartalet.

- Swedbanks bedömning är att rädslan för lägre gruvinvesteringar är obefogad. Vi tror att gruvinvesteringarna håller sig kvar på höga nivåer, även om det finns en viss risk vi får se en liten nedgång från de rekordhöga nivåerna i första kvartalet.
Som placerare måste man också vara försiktig när jämför bolag som levererar till gruvindustrin. En tredjedel av Atlas och Sandviks intäkter är gruvrelaterade. Men finska Metso är till exempel mycket mer exponerat mot järnmalmshantering än vad Atlas och Sandvik är, och de svenska bolagen har inte särskilt stor exponering mot den amerikanska kolindustrin.

Ett annat frågetecken, som framför allt har betydelse för Sandvik och ABB, är utvecklingen för den globala kärnkraftsindustrin. Efter katastrofen i Fukushima beslutade Tyskland att stänga sina reaktorer, samtliga japanska kärnkraftverk är tagna ur drift och Kina lade sina massiva utbyggnadsplaner på is.

- Vår bedömning är att Kina beslutar om att återuppta sina kärnkraftsinvesteringar i år, och att byggnationerna sätter igång igen under 2013. Västvärlden får mycket svårt att nå sina utsläppsmål utan kärnkraft och både utbyggnads- och ersättningsbehovet är stort i många länder. Globalt håller cirka 160 nya kärnkraftverk på att byggas, så det ser ljust ut för leverantörer till kärnkraftsindustrin.

Swedbanks favoriter i verkstadssektorn är Sandvik, vars omstruktureringsprogram väntas fortsätta leda till bättre resultat framöver. Volvo har den lägsta värderingen i verkstadssektorn och ny miljölagstiftning i Europa bäddar för ett eventuellt försäljningslyft under 2013. ABB lockar främst med en historiskt låg värdering.

Bland andra köpvärda större verkstadsbolag finns Atlas Copco, SKF och Autoliv. Electrolux är rimligt värderat och får rekommendationen Neutral. Samma rekommendation får Alfa Laval som är något högt värderat relativt sektorn.


 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan