– Det som framför allt imponerar är att nettouthyrningen är positiv (tillkommande kontrakt minus det som sagts upp) på en marknad som ändå är rätt tuff. Det tycker jag känns stabilt och signalerar att det inte är någon ko på isen i branschen, säger Andreas Daag, aktieanalytiker på Swedbank med ansvar för fastighetssektorn.

Fastighetsbolag vid sidan av bankerna betraktas ofta som ”tråkiga” aktier i den meningen att de varken går upp eller ner särskilt kraftigt. Nu stämmer det inte längre för alla aktörer. Balder har tillexempel ökat med 64 procent de senaste 12 månaderna, Fast Partner upp 41 procent. Mycket tack vare värdeökningar av beståndet.

Men Andreas Daag pekar även på att direktavkastning för ett bolag med fastigheter i storstadsområden nu är 4,75 procent med inflationsskydd.
– Betänk att räntan på en femåring statsobligation ligger på 1,63 procent. Det är alltså ett avkastningsgap på över tre procent. Historiskt brukar det ligga på två procent.

Swedbanks favorit i klassen just nu är Diös.
– Man får mycket fastigheter för pengarna, säger Andreas Daag. Visserligen är det Norrlandsexponering med osäkrare intäkter än i storstäder, men Diös har ett värde på 7 gånger kassaflöde efter skatt ( PCE ). Sektorn i stort ligger på 12,2 så nog är det en kraftig rabatt. Lägg till det en direktavkastning som enligt vår prognos uppgår till 6.6 procent. ( på 2012 års utdelning motsvarar direktavkastningen 6 procent)

Han gillar även Balder med stor bostadsexponering (en fördel i bostadsbristens Sverige) och Hufvudstaden som har ett säkert kassaflöde.
– Aktien är nästan som en obligation med säker direkt avkastning på 3,5 procent, säger Andreas Daag.

Rapporterna i korthet:

Wihlborgs

Ännu ett starkt resultat. Bolaget har hela sitt bestånd i den växande Öresundsregionen. Wihlborgs har stort tomtinnehav i Västra hamnen i Malmö och räknar med att projektera fler ytor i framtiden när efterfrågan finns. Man blickar även till den danska marknaden på andra sidan sundet där priserna på fastigheter nu är attraktiva.

Förvaltningsresultat 188 MSEK för andra kvartalet.

3 procent över prognos.

Nettouthyrning: + 5 miljoner (22 kvartalet i rad med positiv nettouthyrning)

Uthyrningsgrad: Oförändrad på 91 procent

Rekommendation: Köp med målkursen 114 kronor.

Fabege

Positivt är att hyrorna i omförhandlade kontrakt ökat med i genomsnitt sju procent. Eftersom det finns många ytor inom Fabeges bestånd som är uthyrda till något lägre priser än dagens marknadshyror finns där alltså en potentiell uppsida för företaget. Osäkerhetsfaktor i skattemål som just nu väntar på att avgöras i Kammarrätten. Koncernen har reserverat 1,9 miljarder men riskerar även ytterligare 600 miljoner i skatteskulder. Pengar som ska lånas upp och som kommer att belasta balansräkningen.

Intäkter från fastighetsförvaltning 165 MSEK för andra kvartalet.

8 procent under prognos. Räknar man bort resultat från koncernens intressebolag (till exempel Arenastaden) var resultat 3 procent över prognos.

Uthyrningsgrad: Upp till 93 procent

Nettouthyrning: + 18 miljoner kronor

Rekommendation: Neutral

Diös

Norra Sveriges största privata fastighetsbolag som haft en tuff vinter med höga energikostnader. Nio sålda fastigheter, konsolidering efter

sammanslagningen samt stärkta nyckeltal.

Resultat efter skatt på 88,5 MSEK för det andra kvartalet.

I linje med Swedbanks prognos.

Uthyrningsgrad: Upp till 88,7 procent

Rekommendation: Köp

Atrium-Ljungberg

Till största delen handelslokaler i beståndet med stora ytor i Stockholm och Malmö. Positivt är bra uthyrning i nya projekt som Port 73 och Mobilia.

Atrium förvaltningsresultat lite lägre än räknat men högre fastighetsvärden med 0.6 procent.

Resultat efter skatt på 423 miljoner kronor för det andra kvartalet.

4 procent under Swedbanks prognos.

Uthyrningsgrad: Upp till 96 procent

Nettouthyrning: + 13 milj (hade – 1 förra kvartalet)

Rekommendation: Neutral

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan