Det går bra för dagligvarukoncernen Axfood. Det stod tydligt och klart när bolaget för en tid sedan presenterade en stark rapport för tredje kvartalet. Tillväxten landade på 2,8 procent, vilket får anses som mycket bra.
Och det är de två dominerande butikskedjorna som driver utvecklingen – Willys och Hemköp.
-En bidragande orsak till det goda resultatet är lanseringen av ett nytt lojalitetsprogram inom Willys som driver försäljningen över förväntan, säger Christian Andersson, analytiker. Mer än 1 miljon kunder har anslutit sig, och snittköpen bland dessa kunder ligger högre än för andra.
Willyskedjan har också etablerat fem nya butiker och byggt om två under rapportperioden.

-Men även Hemköp har vaknat till liv och går numera riktigt bra. Från att tidigare varit något av Axfoodkoncernens svarta får – med ständigt röda siffror, otydlig profil och många vd-byten – pekar nu både försäljning och resultat i rätt riktning, säger Christian Andersson.
Kedjan lanserar också nya kunderbjudanden och ökar marknadsaktiviteterna.
Och även Hemköp är på gång med ett nytt, digitalt och kortlöst kundprogram i samma stil som Willys, som just nu håller på att lanseras för fullt.
-Vi tror att den goda utvecklingen inom både Willys och Hemköp kan komma att fortsätta, säger Christian Andersson.

Anders Strålman, vd och koncernchef för Axfood, aviserar fortsatta expansionsplaner för både Willys och Hemköp. Han menar att det fortfarande finns ”gröna fläckar på kartan” där varken Willys eller Hemköp idag är etablerade. Framför allt tittar bolaget på större städer och tillväxtorter – dit folk flyttar.
Nyligen offentliggjorde företaget att man gör en omorganisation och lägger samman funktionerna lager och transporter för att effektivisera driften. På sikt är tanken att även integrera inköpsfunktionen här.

Något annat som talar för Axfood är att man nu börjar se slutet på det omfattande och mångåriga arbetet med att införa ett helt nytt affärssystem, baserat på plattformen SAP, i koncernen.
-Effekterna av det här tror vi marknaden hittills har underskattat, säger Christian Andersson. Vi bedömer att systemet kommer att innebära en mycket effektivare och mer decentraliserad prissättningsmodell, som gör det möjlig att anpassa priser och sortiment lokalt. Här har Axfood legat efter konkurrenterna Ica och Coop, men nu tror vi att Axfood – tack vare detta – kommer att både förbättra sina marginaler, och ta marknadsandelar.
Visserligen kommer några av delinvesteringarna inom SAP-projektet att skjutas upp något och därmed belasta 2014 mer än vad som tidigare sagts. Både innevarande år och nästa räknar bolaget med kostnader om 800 – 900 miljoner kronor.
-Men 2015 minskar investeringsvolymerna och då kan marginalerna förbättras och kassaflödet öka, framhåller Christian Andersson.

Det fleråriga programmet med ombyggnader och moderniseringar av Willysbutikerna börjar också närma sig målgång, vilket ytterligare kan bidra positivt till resultatutvecklingen.

I förlängningen – och med avstamp i det goda momentum som nu finns i försäljnings- och resultatutvecklingen, samt det faktum att Axfood sitter på en överkapitaliserad balansräkning – är det högst troligt att bolaget går in i en mer aktieägarvänlig period. Bolaget har en policy att dela ut 50 procent av vinsten efter skatt.
Axfood självt justerar upp sin prognos för helåret 2013.
-Vi  har också justerat också upp våra estimat, höjt riktkursen och rekommenderar fortsatt Köp, säger Christian Andersson.

Läs också artikel om Axfood och Ica från 2013-10-24 här!

Se Aktie-TV med företagspresentationer, analytikerkommentarer och mycket mer.

 

Swedbank TV
Se intervju med Axfoods vd, Anders Strålman

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan