Aktiemarknaden kan liknas vid ett relativt stormigt hav. För mer kortsiktig handel på börsen är därför timingperspektivet av största betydelse och kan i många fall helt avgöra huruvida en affär blir lyckad eller ej.

En stor del av en aktieaffärs utfall beror därför ofta inte på om fundamentala faktorer förändrats för det bolag vars aktier man investerat i, utan snarare om var i rådande vågrörelse man kommer in i aktien.

- Agerar man timingmässigt vid vågtoppen blir utfallet av affären med stor sannolikhet vitt skilt från om man istället agerar vid vågdalen innan nästa våg inleds. För mer kortsiktig handel handlar det således mer om hur stor del av rådande vågrörelse som man kan vara med på i sin investering, och förstås att i största mån försöka undvika att vara med när vågen väl bryter, säger Martin Hallström, teknisk analytiker. 

Eftersom volatiliteten är hög på dagens aktiemarknad är timingperspektivet viktigt även på medellång sikt. En aktieplacering vid ett ofördelaktigt tillfälle kan ta lång tid att återhämta kursmässigt.

Som ett stöd i denna timingproblematik vad gäller köp och försäljning av enskilda aktier, råvaror, valutor eller index kan därför den tekniska analysen användas som ett hjälpmedel. Detta för att denna analysform, utöver fundamental data, även inkluderar den för den mer kortsiktiga marknadsprisutvecklingen så viktiga marknadspsykologin. Mer om den tekniska analysen finns att läsa i artikeln Teknisk Analys – aktiepriset bär mycket information.

Som ett timingstöd för hur den svenska aktiemarknaden ser ut skriver Swedbank varje vecka en teknisk analys för börsindexet OMXS30, där de trettio mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Nordic Stockholm (Stockholmsbörsen) ingår.

- Tanken är att denna produkt ska vara till stöd för att få en uppfattning om rådande marknadsläge på den svenska aktiemarknaden och därmed hjälpa till i beslutsfattandet vad gäller timingperspektivet för köp- och försäljning av enskilda aktier, samt självklart för kortsiktig handel i det underliggande indexet OMXS30, säger Martin Hallström.

Produkten utkommer på onsdagar och i denna ges en vy för den mer kortsiktiga aktiemarknadsrörelsen, samt tekniska nyckelnivåer på såväl ovansidan som nedsidan.

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan