Av de fem nordiska storbanker som Swedbank följer får tre rekommendationen Köp: Nordea, DNB och SEB. I den egna aktien lämnas ingen rekommendation och Handelsbanken får rekommendationen Neutral.

Nordea är favorit i sektorn. Efter svenska statens försäljning av sina sista aktier i banken har risken för att ytterligare avyttringar ska pressa Nordeaaktien försvunnit. Marginalerna i Finland och Norge är på väg upp, medan bolånemarginalerna på den svenska marknaden är under press igen.

Även om det givetvis inte är enbart positivt, exponeringen mot sjöfart och den danska marknaden har renderat koncernen betydande kreditförluster, så har Nordea en avsevärt mer diversifierad låneportfölj än sina svenska konkurrenter.

- Efter svenska statens aktieförsäljning har marknaden åter fokuserat på utdelningspotentialen och möjligheten för Nordea att delta i en europeisk strukturaffär. I egenskap av den mest väldiversifierade nordiska banken, förtjänar Nordeas aktie att värdera med en premie mot konkurrenterna, inte som nu – med rabatt. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 90 kronor per aktie, säger Bengt Kirköen, aktieanalytiker på Swedbank First Securities.   

Lägst värderad är dock norska DNB, vars aktie halkat efter de svenska konkurrenternas de senaste två åren, och handlas med avsevärd rabatt mot sina svenska sektorkollegor.

- DNB handlas till P/E 8,7 för 2014, och det är en alldeles för låg vinstmultipel.

Som väntat skärpte den nyss avgångna norska regeringen reglerna vad gäller norska bankers (och utländska bankers norska verksamhet) riskvikter vid utlåning till fastigheter. Förslaget som genomdrevs var det minst kapitalkrävande av de fyra förslag som ursprungligen lades fram, och DNB behöver inte hämta in nytt kapital på marknaden för att möta de strängare kraven. 

- Långsiktigt bör de högre kapitalkraven också leda till högre marginaler för bankerna. Vår rekommendation i DNB är Köp och riktkursen 105 norska kronor.

Även SEB:s aktie är köpvärd anser Swedbank. SEB väntas lämna ett solitt kvartalsresultat och om det blir något av ryktena om ett samgående med Danske Bank bör det vara positivt för aktien. Sedan Swedbank höjde rekommendationen i början av oktober har kursen i SEB stigit några kronor så potentialen är inte längre fullt lika stor som den var för et par veckor sedan. Riktkursen är 76 kronor.

Handelsbanken fortsätter att utvecklas väl, men det avspeglas i kursen och Swedbanks bedömning är att värderingen är rimlig. Rekommendationen blir därför Neutral.
För den egna aktien lämnas inte någon rekommendation.

Förväntad vinst per aktie i tredje kvartalet

Nordea, euro 0,20
DNB, nok 2,36
SEB, sek 1,60
Handelsbanken, sek 5,54
Swedbank, sek  3,52

Visste du att?
Den extra bankdagen i tredje kvartalet väntas ha bättrat på Nordeas resultat med 15 miljoner euro.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan