En av bankens viktigaste uppgifter är att erbjuda bra verktyg som gör det enklare att få överblick över inkomster och utgifter, något som är en förutsättning för en sund och hållbar ekonomi.

I dessa deklarationstider är det många som påminns om sin ekonomi. Att få pengarna att räcka till är och har alltid varit en utmaning för många hushåll. Att lära sig hushålla med sina pengar kan tyckas trivialt för vissa men bevisen på motsatsen är många och ska därför inte underskattas. TV-programmet ”Lyxfällan” är ett bra exempel på misshushållning när den är som värst. Tack och lov finns det lösningar. Nyckeln till god ekonomi är att ha överblick över inkomster och utgifter. Utmaningen ligger ofta inte i hur man gör det utan att man gör det. En av våra viktigaste uppgifter som bank är att förse våra kunder med bra och enkla verktyg som underlättar deras vardag. Ett bra exempel på ett sådant verktyg är ”utgiftskollen” som inom kort kommer att lanseras. Utgiftskollen är en mobil tjänst och en modern variant av den klassiska kassaboken. Att via banken erbjudas samlad information om hur skatter, pensioner och socialförsäkringar fungerar, och verktyg för hur levnadsomkostnader och budgetar kan beräknas är andra exempel på hur vi kan underlätta vardagen för våra kunder.

Barn och unga vuxna behöver utbildning och vägledning i privatekonomi. Min mamma lärde mig tidigt att hålla hårt i plånboken. Låna aldrig till konsumtion. Om du lånar, amortera av lånet så snabbt du kan. Hon lärde mig också vikten av att spara. Spara till oförutsedda utgifter, köp av kapitalvaror och semester. Och inte minst, spara till insatsen till en bostad. I takt med att det offentliga sparandet minskar i form av exempelvis sämre statlig pension och ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen ökar behovet av ett privat sparande. Alla barn har inte växt upp med föräldrar som har tid, lust och kunskap att vägleda sina barn i hur man skapar en långsiktigt hållbar ekonomi. Därför är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för att alla barn och ungdomar får lära sig grunderna i privatekonomi. Lyckoslanten är ett bra exempel på hur vi på Swedbank och sparbankerna bidrar till denna folkbildning. Ett annat bra exempel är Gilla Din Ekonomi som är ett nätverk av myndigheter, organisationer och finansiella företag som samverkar om finansiell folkbildning. Ylva Yngveson, tidigare chef för Institutet för privatekonomi inom Swedbank, är dess ordförande. Jag lyfter på hatten för henne och alla andra som skapat detta närverk och som brinner så starkt för denna viktiga fråga.

Den 1 maj tillträder jag som Swedbanks privatekonom. Jag tackar för förtroendet och lovar att göra allt jag kan för att tillsammans med mina nya kollegor och medarbetare runt om i koncernen och sparbankerna bidra till att vi når vår gemensamma vision ”Swedbank – beyond financial growth” genom att få nöjdare kunder och bidra till en ökad folkbildning i privatekonomi.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan