Med utgångspunkt från Investeringsstrategin har Swedbank tagit fram 11 aktier som har god potential att utvecklas väl under 2105. Även med svag tillväxt i världsekonomin kan dessa bolag växa på egna meriter, då de antingen har verksamheter som gynnas av starka underliggande trender, eller är turn around-kandidater, det vill säga har förändrats på ett positivt sätt som ännu inte fått fullt genomslag i aktiekursen. 

- Vid en första anblick kan man tycka att det är märkligt att urvalet innehåller så många cykliska bolag eftersom de normalt inte gynnas i den svaga tillväxtmiljö vi ser framför oss under 2015, säger Anders Roslund, analyschef på Swedbank. 

Tydligast är det i Boliden som i egenskap av gruvbolag är bland det mest cykliska som finns.  

- Men Boliden är kraftigt exponerat mot zink, som är den enda metall där det råder brist på marknaden. Bolaget har också gjort betydande investeringar som gör att det är väldigt väl positionerat. Vi vet att volymerna kommer att öka de närmaste åren. Dessutom gör de egna smältverken bra vinster, vilket ger ökad stabilitet. Till detta ska läggas att Boliden är Stockholmsbörsens största vinnare på dollaruppgången.

ABB värderas till låga PE 11 på den förväntade vinsten för nästa år. Med undantag för Autoliv som diskvalificerar sig från listan eftersom aktien gått så bra och uppnått sin riktkurs, är ABB:s värdering den lägsta i hela verkstadssektorn.

- Den låga värderingen gör att ABB inte behöver driva vinsten särskilt mycket. Bolaget klarar dessutom att växa på egna meriter, och investeringscykeln inom automation har förbättrats något.    

Atlas Copco är traditionellt cykliskt, men platsar ändå på listan eftersom bolaget klarar att öka omsättningen även i en dålig konjunktur. 

- Atlas aktie är aldrig billig, men det är ett så bra bolag att en premie är motiverad och företagets förmåga att klara sig väl även i dåliga konjunkturer gör det unikt bland de cykliska bolagen. 

Bland turn around-kandidaterna hittar vi ytterligare ett cykliskt bolag, Trelleborg, vars aktie tagit stryk, men som nu är på väg tillbaka, drivet av förväntningar om att hälftenägda Trelleborgvibracoustics kan säljas eller noteras redan under nästa år. Värdet på detta innehav är 25 kronor per aktie. 

- Elekta och New Wave är två bolag som haft det väldigt motigt länge, men som nu enligt vår mening också står inför en vändning, säger Anders Roslund.

Fler exempel på köpvärda aktier finns i listan nedan. 

Stora och medelstora bolag 

Swedbanks syn på ABB 

 • ABB:s exponering mot automation och energieffektiva lösningar erbjuder tillväxtpotential. 
 • Orderingången har börjat stiga.
 • 2014 är bottenåret och marginalen väntas öka under 2015. Kassaflöde väntas vara fortsatt starkt och Power Systems vänder till vinst.
 • ABB är i princip skuldfritt, starkt och växande kassaflöde innebär en fortsatt tillväxt i aktieutdelningen och under en tvåårsperiod ska bolaget köpa egna aktier för 4 miljarder dollar vilket motsvarar cirka 8 procent av ABB:s nuvarande marknadsvärde, eller 2 dollar per aktie. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 175 kronor

Swedbanks syn på Atlas Copco

 • Bäst i klassen vilket motiverar en kurspremie 
 • Erkänt effektiv, flexibel och kapitalsnål affärsmodell
 • Marginalerna i gruvsegmentet väntas förbättras drivet av kostnadsbesparingar, ökad eftermarknadsförsäljning och starkare dollarkurs.  
 • Tillväxtmarknaderna står för över hälften av försäljningen 
 • Marknadsledande, vilket ger skalfördelar inom framför allt kompressorteknik, men också inom gruv- och industriteknik.
 • Hög andel service- och eftermarknad ger stabila intäkter. 
 • Stor exponering mot gruvindustrin och därmed indirekt mot metallkonsumtionen i Kina.
 • Större delen av produktionen sker i euroområdet. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 235 kronor


Swedbanks syn på Boliden

 • Bolagets viktigaste metall, zink, fortsätter att uppvisa styrka och den sedan länge förutspådda tajta zinkmarknaden börjar bli verklighet. Utvidgningen i Garpenberg ligger följaktligen mycket väl i tiden.
 • Står inför en skördetid efter flera år av mycket stora investeringar. 
 • Aktien handlas med alltför stor rabatt mot sektorn
 • Är Stockholmsbörsens största vinnare på dollaruppgången
 • Smältverken presterar allt bättre och ger ökad stabilitet

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 155 kronor

Läs mer i Zinkbrist ger Boliden extra glans


Swedbanks syn på Elekta 

 • Den usla kassakonverteringen kommer att förbättras.
 • Stabilare leveranser och en gynnsam valutasituation lyfter tillväxten som väntas förbättras gradvis de närmaste 24 månaderna till 7-9 procent. 
 • Uppgradering av Gammakniven ger stöd under andra halvåret 2015. 
 • Aktien handlas med ovanlig rabatt till konkurrenterna både vad gäller framtida PE-tal och EV/EBITDA något som långsiktiga placerare bör dra nytta av.
 • Kommande fyra kvartal ser mycket bra ut. marginalerna är för närvarande kraftigt pressade till runt 17 procent och Elektas normala nivå är runt 21-22 procent och med dagens dollarstöd bör återhämtningen få ett extra kraftigt stöd.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 90 kronor

Läs mer i Läge för revansch i Elekta


Swedbanks syn på H&M

 • Marknaden underskattar potentialen i H&M:s Online-satsning. 
 • Flera viktiga europeiska marknader är på väg att bottna ur. 
 • Sedan april har H&M levererat imponerande försäljningssiffror och tagit betydande marknadsandelar på alla sina marknader. Tillväxten är nu den snabbaste på 13 år.
 • Betydande investeringar inom online-plattformen, breddat sortiment, nya koncept och förbättrat kunderbjudande har ökat kostnaderna och lönsamheten har därför minskat. Blickar vi framåt ser Swedbank dock solida utsikter för förbättrade marginaler till följd av hävstångseffekten från online-investeringarna och förbättrad tillväxt i jämförbara butiker.
 • Aktien handlas till ett P/E-tal på 20 för den förväntade vinsten 2015, även om detta är i linje med historiska nivåer anser Swedbank att det är attraktivt. 
 • Rabatten mot huvudkonkurrenten Inditex, som bland annat driver Zara-butikerna, ligger på orättvisa 14 procent. Historiskt har aktierna oftast handlats i linje med varandra
 • Aktien handlas till en historiskt låg premie till OMX och den globala klädhandeln. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 345 kronor


Swedbanks syn på Nordea

 • Rätt tid att köpa Nordea för den långsiktige som är beredd att ta risk.
 • 15,5 procents förväntat kapitalmål innebär attraktiva utdelningsutsikter
 • Gjorda antaganden ger Nordea högst direktavkastning bland svenska banker 
 • Svagare konjunkturutsikter och lägre ränteläge motverkas av kostnadskontroll samt att ökad volatilitet väntas ge högre tradingintäkter 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 103 kronor

Läs mer i Rockad bland bankerna – Nordea upp till köp


Swedbanks syn på Trelleborg 

 • Världsledande inom tekniska polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. 
 • Diversifierad kundbas minskar risken
 • En stark balansräkning, möjliggör tillväxt genom förvärv.
 • Oljeprisnedgången sänker Trelleborgs kostnader för insatsvaror
 • Hälftenägda Trelleborgvibracoustics kan säljas eller noteras redan under nästa år
 • Gynnas av dollarförstärkningen.
 • Exponeringen mot offshore innebär en risk.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 150 kronor


Små bolag 

Swedbanks syn på Besqab

 • Stabil historik och betydande tillväxtpotential. 
 • En dubblering av antalet byggstarter tillsammans med stigande bostadspriser och lågt kostnadstryck i produktionen borde lyfta Besqabs försäljning och resultat rejält framöver. 
 • Stockholm är den marknad där bristen på bostäder är störst i förhållande till befolkningstillväxten, vilket bör gynna Besqab.
 • När bolaget bevisat att det klarar av den nuvarande mycket snabba ökningen av antalet projektstarter kommer det att trigga en omvärdering av aktien.
 • En rabatt jämfört med den betydligt större konkurrenten JM är befogad, men absolut inte så stor som den är nu. 
 • Byggsektorn värderas för närvarande med 25 procents rabatt mot Stockholmsbörsen. En omvärdering av sektorn skulle lyfta också Besqabs aktie.
 • Förändrade skatteregler kan påverka vinsten negativt, men vi har tagit höjd för detta i vår värdering av bolaget. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs 90 kronor

Läs mer i Ambitiösa Besqab köpvärd bostadsbyggare


Swedbanks syn på Kongsberg Automotive

 • Betydligt lägre värderat än liknande svenska bolag.
 • Relativt hög skuldsättning, men finansieringen säkrad långsiktigt. 
 • Gradvis minskade skulder minskar riskpremien och höjer värdet på företaget. 
 • Försäljningen av lätta fordon och tunga lastbilar i Europa väntas återhämta sig efter en utdragen svag period, vilket gynnar Kongsberg Automotive.
 • Lastbilsflottorna blir allt äldre och behöver bytas ut, vilket gynnar Kongsberg Automotive.
 • En placering i Kongsberg Automotive innebär en valutarisk 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 7,50 norska kronor

Läs mer i Kongsberg köpvärd trots motlut


Swedbanks syn på New Wave

 • Efter flera års fokus på balansräkning och kostnader är New Wave äntligen tillbaka i tillväxtspåret.
 • Tar tillbaka marknadsandelar på den viktiga svenska marknaden.
 • Lagersituationen har förbättrats. 
 • Enligt ledningen ska den viktigaste nya profilprodukten på över tio år lanseras i mars 2015. Produkten är ännu så länge hemlig, men ska presenteras i mitten av januari.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 42 kronor


Swedbanks syn på Sobi 

 • Sobi är först ut med ett nytt väsentligt bättre preparat mot blödarsjuka. 
 • Samarbetspartnern Biogens introduktion av Sobis nya preparat mot blödarsjuka i USA är den viktigaste värdedrivaren de närmaste 24 månaderna. Lanseringen stöds av den senaste tidens hälsovårdsreformer.
 • Den existerande kommersiella produktportföljen står för 20-35 kronor av aktievärdet.
 • En lyckad lansering av blödarsjukapreparaten är nödvändigt för att aktien ska nå riktkursen och för att undvika ytterligare behov av finansiering.

Rekommendation: Starkt Köp

Riktkurs: 120 kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan