Förvånansvärt höga och stabila järnmalmspriser och sjunkande priser på kol har inte hjälpt världens stålproducenter, som överlag lider av låg efterfrågan. Även om framför allt amerikanska aktier i sektorn gått bra och SSAB spurtade i december så tillhör stålsektorn ändå förlorarna under förra året.
En anledning till den starka avslutningen på 2013 är sannolikt positiva tongångar i november från världens största ståltillverkare Arcelor Mittals vd, som då hävdade att bolaget passerat botten på en tvåårig nedgång.

Den globala stålproduktionen väntas öka med 3,6 procent under 2014 enligt en undersökning som Financial Times gjort bland stålanalytiker. Vilket är i linje med Branschorganisationen World Steel Association förväntade ökning om 3,3 procent under 2014. En anledning till den väntade ökningen, trots långsammare tempo i Kina, är att produktionen i Europa väntas vända upp efter sex års nedgång, som en följd av lite bättre efterfrågan på kontinenten och i Storbritannien.

I USA är efterfrågan och priserna redan lite bättre, bland annat på grund av ökad produktion av bilar. Även om bilförsäljningen inte steg lika snabbt förra året som de två föregående åren så lyckades den ändå nå 15,6 miljoner bilar under 2013. Det är en återhämtning till ungefär de nivåer som försäljningen låg på före 2008 då bilförsäljningen i USA störtdök. För ståltillverkare, om än inte för miljön, är det också positivt att efterfrågan ökar på tyngre fordon som SUV:ar och pickuper. Den rika tillgången på billig naturgas har också fått amerikanska ståltillverkare att se ljusare på tillvaron och räkna på nyetableringar, vilket naturligtvis inte är entydigt positivt för europeiska tillverkare som brottas med relativt sett högre energipriser och lägre tilldelning av utsläppsrätter. 

- Å andra sidan kan man också tolka de högre amerikanska stålpriserna som en funktion av att dollarn försvagats mot euron och vice versa, konstaterar Ola Södermark, aktieanalytiker. 

Att SSAB:s rapport för fjärde kvartalet 2013, som kommer den 7 februari, blir riktigt dålig ligger, enligt Ola Södermark redan i korten. Efter fjolårets underprestation utesluter han inte att SSAB kan bli en börsvinnare i år. Dock anser han att tre pusselbitar måste falla på plats för att det ska vända för SSAB.
För det första behöver bolaget ha valutan med sig. Eftersom Europa är bolagets största marknad innebär det i klartext att kronan behöver försvagas mot euron. 
För det andra krävs en stabilare ekonomisk återhämtning i Europa. Utan ökad byggaktivitet och industriproduktion på kontinenten är det nämligen svårt att se kraftigt ökade stålpriser.
Tredje pusselbiten är ett gammalt mål: försäljningen av företagets paradprodukter, de höghållfasta stålen måste upp över 50 procent av volymen.

- Det handlar alltså inte bara om att efterfrågan och priset på stål generellt måste vända upp, utan också om företagsspecifika frågor behöver lösas. SSAB har inte lyckats få tillräcklig utväxling på sin satsning på nischprodukter. De senaste åren har nischprodukternas andel av försäljningsvolymen dessvärre varit sjunkande och är nu under 40 procent. I synnerhet på de asiatiska marknaderna har SSAB misslyckats med att få utväxling på nischprodukterna. Vi rekommenderar Neutral i aktien i avvaktan på rapporten, säger Ola Södermark.

Visste du att?
Det varje dag fraktas stål motsvarande ett Eiffeltorn från norra Sverige.

42 procent av all världens torrlasttransporter är järnmalm, lägger man till koks och färdigt stål så blir det 52 procent

Thyssen-Krupp förlorat 6,5 miljarder euro de senaste två åren.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan