I god tid före årsskiftet brukar det dyka upp listor över aktier som ger hög direktavkastning i tidningar och på webbplatser. Om man bara tittar i dessa och väljer från toppen, är det dock lätt att gå på minor. I många fall finns det mindre aptitliga anledningar till att utdelningen är extremt hög i vissa aktier. 

- Risken är att bolagets höga direktavkastning beror på att de långsiktiga utsikterna inte är särskilt ljusa, med andra ord är sannolikheten att den höga direktavkastningen skall bestå inte särskilt hög. Det man får från kupongen kan man förlora i kursen, och mer därtill.  Om man är ute efter aktier med obligationsliknande kvaliteter är det därför viktigt att titta på bolagens långsiktiga underliggande intjäningsförmåga och på hur det fria kassaflödet väntas utvecklas. Det är ju därifrån utdelningen ska komma, säger Jerker Söderström, investeringsstrateg. 

Stabil utdelningsportfölj
Swedbank har därför skapat en portfölj bestående av Axfood, Hemfosa, Holmen, Telenor och Teliasonera. Det är bolag vars aktier först och främst erbjuder en attraktiv direktavkastning, men dessutom har en stabil kassaflödesgenerering och potential att växa utdelningen framöver. Låg risk i både framtida vinster och utdelning, har också varit viktiga kriterier i urvalet. 

- Portföljen har en tydlig inriktning mot mindre konjunkturberoende bolag och den förväntade direktavkastningen är 5 procent, räknat som snittet för innehaven. För 2015-2016 väntas direktavkastningen från portföljen bli 4,8 respektive 5,4 procent.

Portföljen har också en stabil förväntad kassaflödesgenerering som är attraktivt prissatt till 6,5-7 procent (FCF-yield/ fri kassaflödesavkastningen) under åren 2014-2016. Det är klart högre än den förväntade fria kassaflödesavkastningen på hela marknaden, som är 4,9 procent för 2014. 


Swedbanks syn på utdelningsfavoriterna i portföljen

Axfood

Förväntad direktavkastning 2014 4,1% 2015 4,4% 2016 4,8%

 • Bäst i klassen gällande stabil intjäning.
 • Potential i återköp och/eller extrautdelning.
 • Exponering mot detaljhandeln ger stabilitet.

Läs artikel om Axfood från 2014-10-02


Hemfosa

Förväntad direktavkastning 2014 4,0% 2015 4,8% 2016 5,3%

 • Inriktning mot offentlig sektor ger stabilitet.
 • Implicit avkastning på 7,9 procent. 
 • Bra utdelningstillväxt.

Holmen

Förväntad direktavkastning 2014 4,4% 2015 4,7% 2016 4,9%

 • Bra kassaflödesgenering, fritt kassaflöde 8 procent.
 • Skogs- och energitillgångar ger stabilitet.
 • Ett bolag med fokus på utdelning.

Telenor

Förväntad direktavkastning 2014 5,2% 2015 5,4% 2016 5,6%

 • Ett av de lägst skuldsatta bolagen i sektorn.
 • Stabil verksamhet med potential att växa.
 • Potential till höjd utdelning.

Teliasonera 

Förväntad direktavkastning 2014 6,4% 2015 6,6% 2016 6,6%

 • En bra kombination av utdelning och stabilitet.
 • Låg värdering mot övriga sektorn.
 • Potential i utdelning från Turkcell.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan