Stresstesterna bygger på ett scenario där eurozonens ekonomi krymper med 5 procent och bankerna ändå ska klara av att ha mer än 5,5 procent i eget kapital i så kallad kärnprimärkapitalrelation, som är det vanligaste måttet på finansiell styrka i banksektorn.

Medianvärdet för samtliga de testade europeiska bankerna var 8,3 procents kärnprimärkapitalgrad, ned från 12,4. 

De svenska bankernas kärnprimärkapitalgrad under svår finansiell påfrestning är som lägst 11,8 procent för Nordea, 12,8 procent för SEB, 16,3 procent för Swedbank och 16,9 procent för Handelsbanken. Det är överlägset bäst bland alla Europas länder, och förklaras bland annat av att de striktare svenska kapitaltäckningsreglerna. 

- Stresstesterna bekräftar att svenska banker är betydligt mer välkapitaliserade än sina europeiska kollegor, vilket också innebär att de kan dela ut mer pengar till aktieägarna. När marknaden är mer orolig, som den varit under hösten, är det kvaliteter som uppskattas även om värderingarna är höga, säger Mattias Mauritzon, bankanalytiker.

Avsikten med stresstesterna är att återvinna investerares förtroende för Europas banksystem genom att sättet att värdera tillgångar standariseras över hela kontinenten, vilket gör det möjligt att jämföra långivare på ett rättvist sätt i hela Europa, och att visa att bankerna klarar tuffare tider på ett betydligt bättre sätt idag än tidigare. 

För ECB:s del är det övergripande målet att få fart på långivningen till små och medelstora företag i Europa. Man kan ur denna synvinkel se testerna som ett kvitto på att bankerna har tillräckligt med kapital för att kunna låna ut. Om utlåningen verkligen kommer att öka är dock en öppen fråga. Många anser att efterfrågan saknas. Läs mer om detta i ECB gör vad den kan men en viktig pusselbit saknas från 2014-10-24.

24 av de 123 banker klarade inte av stresstesterna, av dem var nio italienska, tre grekiska och lika många cypriotiska. Belgien och Slovenien hade två banker som föll igenom, och Portugal, Österrike, Irland, Frankrike, Tyskland hade vardera en bank som inte klarade sig genom nålsögat. 

Av dessa har dock 10 banker redan lyckats förbättra sin position genom att ta in nytt kapital för sammanlagt 53,6 miljarder euro mellan januari och september 2014, så att de nu uppfyller kraven. 

- De återstående 14 bankerna behöver uppskattningsvis totalt ta in 9,5 miljarder euro för att klara av kraven i stresstesterna, vilket i sammanhanget inte bör vara avskräckande mycket för marknaden, säger Mattias Mauritzon.


Swedbanks syn på de svenska bankerna 

SEB

  • Är attraktivt värderad till P/B 1,5 räknat på 2014 års förväntade vinst.
  •  Vinsttillväxten (VPA) väntas bli 7 procent 2015 och 13 procent 2016. 
  • Direktavkastningen 2014 väntas bli goda 5,9 procent 

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 102 kronor 


Handelsbanken

Handlas till P/B 1,8 på 2014 års förväntade vinst, vilket är berättigat. 

Aktien har dock för närvarande inte mycket ytterligare att ge eftersom avkastningen på det egna kapitalet (ROE) vänta ligga stilla framöver.  

Rekommendation: Neutral 

Riktkurs: 340 kronor 


Nordea 

  • Nordea handlas med en motiverad rabatt mot sina svenska konkurrenter. 
  • Avkastningen på eget kapital är lägre än konkurrenternas och intäkterna är osäkrarare.
  • Nordea har större exponering mot de långsamväxande ekonomierna i Danmark och Finland, och mot Ryssland. 

Rekommendation: Neutral 

Riktkurs: 97 kronor 

Swedbank

  • Swedbank har högre direktavkastning och avkastning på eget kapital (ROE) än sina konkurrenter.

Swedbank lämnar ingen rekommendation i den egna aktien. 


Visste du att?

Den bank som fått mest uppmärksamhet i samband med stresstesterna, italienska Montei dei Pasche de Siena har varit verksam sedan år 1472. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan