Dagligvaruföretaget Axfood har i flera år hållit inne på extrautdelningar och återköp av aktier. Detta trots att bolaget har en mycket hög kapitalisering både jämfört med sina europeiska kollegor och sina egna finansiella mål. En förklaring till den försiktiga hållningen kan enligt Swedbank vara att bolaget under senare år gjort stora investeringar. Axfood har bland annat moderniserat butikerna inom butikskedjan Willys och implementerat ett nytt affärssystem. Implementeringen av affärssystemet SAP som startade 2008 anses som ett mycket riskabelt projekt.  Det finns exempel på bolag i USA som under implementeringen av SAP tvingats ansöka om konkurs.

”Givet risken i projektet är det förståeligt att Axfoods styrelse velat behålla en stark balansräkning under implementeringen, särskilt med tanke på den osäkra makromiljön till följd av den finansiella krisen”, säger Swedbanks analytiker Christian Anderson Blink.

Effektivare kapitalstruktur
Axfoods implementering av SAP gick dock väl och slutfördes under sommaren 2014. Samtidigt har flera andra stora projekt nått sitt slut och Axfood kommer successivt att dra ned på investeringstakten framöver. Detta kan utlösa en mer aktieägarvänlig attityd i bolaget menar Swedbank. Om majoritetsägaren Axel Johnson AB driver på för en effektivare kapitalstruktur skulle det kunna frigöra betydande aktieägarvärden.

”Om Axfood skulle öka skuldsättningsgraden i linje med andra europeiska dagligvaruföretag skulle det i sig teoretiskt sett öka aktieägarvärdet med 33 procent enbart genom en förbättrad kapitalstruktur”, säger Christian Anderson Blink som bygger analysen på ett scenario av aktieåterköp.

Axfoods skuldsättningsgrad ligger för närvarande på -5 procent medan jämförbara europeiska dagligvaruföretag ligger betydligt högre med en median på 35 procent. Trots den försiktiga skuldsättningsgraden är Axfood ledande i avkastning på eget kapital. Det beror på att Axfood också är ledande gällande kapitaleffektivitet. Med en effektivare kapitalstruktur skulle avkastningen på eget kapital alltså kunna förbättras ytterligare.

Högre utdelning
En annan möjlig väg för Axfood att bli mer aktieägarvänligt är att höja utdelningen. Axfoods direktavkastning ligger för närvarande på 5-6 procent. Men denna skulle kunna öka till 7-8 procent om Axfood delade ut 100 procent av kassaflödet, enligt Swedbank. Dagens utdelningsnivå ligger på 80 procent.

Swedbank höjer riktkursen för Axfoods aktie från 350 kronor till 400 kronor och uppgraderar rekommendationen till köp från tidigare neutral. Nedsidan anses begränsad eftersom marknaden i princip slutat hoppats på extrautdelningar och återköp.

Swedbanks syn på Axfood
  • Axfoods stora investeringar och riskfyllda implementering av affärssystemet SAP är avklarade. Tillsammans med en överkapitaliserad balansräkning skulle det kunna trigga en mer aktieägarvänlig attityd vad gäller utdelning och kapitalstruktur.
  • Axfood är ledande i branschen gällande kapitaleffektivitet och den resulterande avkastningen på eget kapital. Med en effektivare kapitalstruktur skulle avkastningen på eget kapital och aktieägarvärden förbättras drastiskt.
  • Redan dagens ordinarie direktavkastning på 5-6 procent är tillräcklig för att motivera köp.

Riktkurs: SEK 400
Rekommendation: Köp

Om Axfood
Axfood AB är ett svenskt dagligvaruföretag. Koncernen äger och driver stormarknader, lågprisbutiker, distributionscentraler och lager. Axfood äger kedjorna Hemköp och Willys. Axfood samverkar också med ett antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Därtill drivs grossistverksamhet genom Dagab och Axfood Närlivs.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan