ICA erbjuder sedan några månader en e-handelslösning i vissa butiker. Oftast erbjuds endast upphämtning av internetbeställda varor i utvald butik, men i några fall finns även hemleverans som alternativ. 

Att plocka internetbeställda matvaror i butiker är en modell som används både i Sverige och utomlands, men den är inte särskilt rationell. Det är något som branschen också är medveten om.

I till exempel England där utvecklingen kommit längre och kundunderlaget är större än i Sverige, tvingas detaljhandelskedjor att öppna så kallade Mörka butiker, det vill säga lokaler specifikt avsedda för rationell och kostnadseffektiv sortering och packning av dagligvaror för distribution till tusentals hem.  

- Matbutiker är byggda för att ta emot stora leveranser och locka kunder till köp. De passar dåligt för att plocka ihop matkassar för hemleverans, säger Christian Anderson Blink, aktieanalytiker.  

Saknar goda lönsamhetsförutsättningar
Axfoods vd Anders Strålman har vid flera tillfällen deklarerat att han anser att e-handel med livsmedel mot konsument saknar goda lönsamhetsförutsättningar i Sverige utanför storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Han spår att tillnyktring kan följa nischens investeringsboom. Samtidigt har det nyligen figurerat rykten om att Axfood, som har en välfylld kassa, skulle vara intresserat av att förvärva Linas Matkasse. 

- Vi är övertygade om att ICA kan skapa ett starkt e-handelserbjudande för livsmedel. Men till skillnad från ICA har Axfood redan väl fungerande distributionscenter som används för leveranser av matvaror till restauranger och storhushåll och är faktiskt även underleverantörer åt de flesta nya e-handelsaktörerna som Middagsfrid och Linas Matkasse. För restauranger och storhushåll har Axfoods Snabbgross dessutom redan en etablerad e-handelslösning att bygga vidare på. 

En mycket viktig skillnad är också att Axfood äger de flesta av sina butiker och därför enklare kan skapa ett enhetligt e-handelserbjudande vad gäller pris- och leveranssätt till alla sina e-handelskunder. För ICA som i hög grad byggt sin framgång på handlarägda butiker med möjlighet till enskild prissättning i varje butik innebär e-handel med dess större pristransparens en utmaning med risk för ökad marginalpress och konkurrens även mellan olika ICA-butiker. 

- För närvarande erbjuder Axfood inte någon e-handelslösning via Hemköp och Willis. Men vi tror att det bara är fråga om tid innan det händer. När det sker kommer Axfood inte bara kunna leverera ett konkurrenskraftigt erbjudande, utan också ett kostnadseffektivt, vilket är avgörande inom e-handel, säger Christian Anderson Blink.  

Läs även E-handel dramatiskt skifte för butikssverige


Swedbanks syn på Axfood ur e-handelsperspektiv

  • Har en etablerad e-handelslösning för restauranger och storhushåll men inte för konsument.
  • Är underleverantör till nya aktörer som Linas Matkasse och Hemfrid.
  • Har bäst förutsättningar att skapa ett kostnadseffektivt e-handelserbjudande för dagligvaror i Sverige.

Rekommendation: Neutral 

Riktkurs: 460 kronor 


Swedbanks syn på ICA ur e-handelsperspektiv

  • Är på väg att rulla ut en butiksbaserad e-handelslösning till konsument. 
  • E-handelns större pristransparens är en större utmaning för ICA:s affärsmodell, med risk för ökad marginalpress och konkurrens även mellan olika ICA-butiker. 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 295 kronor

Visste du att?
ICA på sin kapitalmarknadsdag i december 2014 hävdade att koncernens mål var att bli svensk marknadsledare inom näthandlad med mat till år 2017. 



Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan