Trots den senaste tidens kursuppgång värderas SEB:s egna kapital fortfarande lägre på börsen jämfört med Handelsbankens och Swedbanks.  

- Eftersom vi anser att SEB har bättre möjligheter att förbättra avkastningen på eget kapital framöver, till följd av ett mindre räntenettoberoende än de andra bankerna, så är det vår bedömning att rabatten kommer att krympa under året, säger Mattias Mauritzon, aktieanalytiker. 

SEB:s expansion i Tyskland gör även att bankens långsiktiga tillväxtutsikter bedöms vara attraktivare än Nordeas och Swedbanks. 

Swedbanks syn på SEB

  • Minst räntenettoberoende av de svenska bankerna.
  • Rabatt mot Handelsbanken och Swedbank.
  • Intressanta tillväxtmöjligheter i Tyskland.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 124 kronor  


Undvik Intrum Justitia

Intrum Justitia handlas nu över Swedbanks riktkurs på 265 kronor. - Även om den höga lönsamheten motiverar en premie mot internationella och svenska konkurrenter så anser vi att detta redan är inprisat i dagens kurs. Dessutom fortsätter den hårda konkurrensen på marknaden för avskrivna fordringar att hämma bolagets investeringar och tillväxt, säger Mattias Mauritzon. 

Swedbanks syn på Intrum Justitia

  • Värderingen på mer än 7 gånger det egna kapitalet ger begränsad uppsida.
  • Stor konkurrens på marknaden för avskrivna fordringar begränsar tillväxtmöjligheterna.
  • Hög lönsamhet och återköp är inte tillräckligt för att driva aktien vidare.

Rekommendation: Neutral 

Riktkurs: 265 kronor 

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan