HÄLSOVÅRD

AstraZeneca: från neutral till KÖP, med riktkurs 640 kronor

 • Vändpunkt i sikte – försäljningsåterhämtning väntas. 
 • Stärkta marginaler, kostnadskontroll och samarbeten.
 • Förbättrad pipeline i termer av nya produkter skapar – tillsammans med kostnadskontrollen – möjligheter och flexibilitet. 

Getinge: från neutral till MINSKA, med riktkurs 195 kronor

 • Längre stegvis återhämtning är Swedbanks grundscenario för bolaget.
 • Ny VD och kommande kapitalmarknadsdag ger uppmärksamhet men innebär också risker.
 • Tuff marknadssituation och behov av åtgärder.


FASTIGHETER

Corem Property Group: från neutral till KÖP, med riktkurs 33 kronor

 • Stabila utsikter till lågt pris.
 • Stabil uthyrningssituation och lägre finansieringskostnader i sikte.
 • Även om en viss rabatt i förhållande till sektorn är berättigad, bedömer Swedbank att marknadens nuvarande värdering är för låg. 

Wallenstam: från minska till NEUTRAL, med riktkurs 67 kronor 

 • Aktien har visat en sämre utveckling tidigare i år relativt andra fastighetsbolag.
 • Senaste rapporten – för andra kvartalet – var stark i de flesta avseenden.
 • Stor uppgång i fastighetsvärden andra kvartalet bland annat tack vare bostadsrättsprojekt i Sundbyberg. 
 • Bolaget har successivt skiftat över fokus till hyreslägenheter.

Wihlborgs: från minska till KÖP, med riktkurs 155 kr

 • Andra kvartalet visade starka siffror i ett historiskt perspektiv. 
 • Företaget lånar till en ränta omkring 1 procent. 
 • Äger fastigheter i Öresundsregionen och var tidigare en del av nuvarande Fabege. 


BANK

Handelsbanken: från köp till NEUTRAL, med riktkurs 139 kr

 • Stabil rapport för andra kvartalet. 
 • Rekommendationsändring i spåren av kursuppgång över 6 procent på kort tid, varmed den potentiella uppsidan inte längre väger lika tungt. 
 • Kapitalkraven väntas öka och hamna något högre än vad som tidigare antagits.

Nordea: från köp till NEUTRAL, med riktkurs 111 kronor

 • Risk att kapitalkraven ökar. 
 • Osäkra utsikter avseende utdelning i spår av risken för högre kapitalkrav. 
 • Aktien har visat väldigt god relativ utveckling sedan föregående rekommendationsändring. Den senaste ändringen återspeglar den ökade osäkerheten. 


TELEKOMMUNIKATION 

Millicom: från köp till STARKT KÖP, med riktkurs 747 kronor

 • Goda möjligheter i Millicom flera år framåt.
 • Senaste rapport visare fortsatt god tillväxt på centrala marknader.
 • Aktien ger exponering mot marknader i stark, men volatil tillväxt.

Tele2: från minska till KÖP, med riktkurs 95 kr

 • Rekommendationsändring följer av kursnedgång över 20 procent.
 • Tilltagande optimism om bolagets utsikter.
 • På nuvarande nivå är värderingen mindre utmanande. 


INDUSTRI

Outokumpu: från köp till NEUTRAL, med riktkurs 4,5 euro

 • Starkt är inte nog – Amerika tynger även om regionen redan är på rätt spår.
 • Aktie med stor potential men också stora risker.
 • Bolaget är i dagsläget världen fjärde största bolag inom rostfritt stål, räknat i produktionskapacitet.
 • Innebär valutarisk.

SKF: från neutral till KÖP, med riktkurs 200 kronor

 • Rekommendationsändring efter brant nedgång i aktiepriset.
 • Senaste rapporten visade svagare utveckling i Kina och USA.
 • Starka marginaler inom Automotive.


ÖVRIGA 

Hexagon: från neutral till KÖP, med riktkurs 330 kr

 • Något svaga kortsiktiga utsikter.
 • Uppgradering återspeglar strukturellt case. 
 • Bolaget har byggt solid ställning inom sina nischer och har en av Stockholmsbörsens mest attraktiva tillväxtprofiler. 

Securitas: från neutral till KÖP, med riktkurs 135 kr

 • Svaghet vid senaste rapportsläppet skapade möjligheter. 
 • Återhämtning väntas under andra halvåret.
 • Stark marknadsposition, attraktiv långsiktig tillväxtmotor och lönsamhetspotential.

Kappahl: från köp till NEUTRAL, med riktkurs 33 kronor

 • Återhämtning under 2016 är redan inprisad.
 • Ledningen hävdar att företaget förmår hantera dollarsituationen.
 • Kappahls främsta målgrupp är kvinnor i trettioårsåldern som bildat familj. 

 

NYA BEVAKNINGAR 

Oscar Properties: Köp med riktkurs 40 kronor

 • Svag start på året
 • Bra fart under hösten
 • Hög risk redan inprisad

Pandox: Neutral med riktkurs 107 kronor

 • Ingen anledning investera nu – finns ingen ”börsintroduktionsrabatt”. 
 • Premiumvärdering i förhållande till sektorn, hygglig tillväxt men samtidigt press från online-verksamhet såsom Hotels.com.
 • Begränsad insyn eftersom bolaget inte varit noterat så länge – aktier där man ser tydlig uppåtpotential är att föredra.
 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan