Under en allmänt ganska händelserik sommar utmärkte sig hälsovårdssektorn som en av de mest dynamiska, också globalt sett. Uppköpsbuden har fortsatt hagla, och spekulationer har varit många om huruvida den haussade biotekniksektorn befinner sig i en bubbla eller ej. Oro för utvecklingen i Kina där många hälsovårsföretag pratat om svagare efterfrågan i sina rapporter har varit ytterligare ett tema under sommaren. 

De nordiska hälsovårdsbolagen har inte utgjort något undantag. Efter att Sobi tackade nej till sin okände friaren i den 8 juni, vilket inte uppskattades av marknaden har aktien haft det motigt på börsen. Men Sobi har fortsatt att tillsammans med Biogen etablera sina produkter på marknaden och lanseringen på Sobis egna marknader av Alprolix (mot hemofili B) väntas börja redan under fjärde kvartalet i år och lanseringen av Eloctate (mot hemofili A) under 2016.

- Sobi har kommit långt i sina förberedelser inför lanseringarna. Hur det går är naturligtvis ännu osäkert, men Biogen tar snabbt andelar på den amerikanska marknaden och i Swedbanks basscenario räknar vi med att Sobi lyckas väsentligt bättre än vad marknaden förväntar sig och dagens aktiekurs ger vid handen. Dessutom har företaget goda möjligheter att bygga vidare på framgångarna genom strukturaffärer inom en väldigt het del av hälsovårdssektorn, säger Johan Unnerus, aktieanalytiker 

Swedbank anser också att sannolikheten för en ny uppköpspropå inom 18-24 månader är hög, och att den etablerade partnern Biogen i så fall är den naturliga intressenten. 

Swedbanks syn på Sobi

 • Marknaden för preparat mot blödarsjuka växer stadigt och drivs av ökad förebyggande behandling och förbättrad tillgänglighet. Sobi ligger tillsammans med Biogen långt framför konkurrenterna i lanseringen av nästa behandlingsgeneration för blödarsjuka. 
 • Läkemedelsindustrin rör sig snabb mot dyra specialistläkemedel för mindre patientgrupper och ett kliniskt globalt ledarskap. 
 • Biogen lanserar redan hemofiliprodukterna i USA och Sobi ser ut att kunna lansera på sina marknader redan under slutet av 2015 och under 2016. 

Rekommendation: Starkt Köp

Riktkurs: 150 kronor

Kontraktstillverkaren Recipharm är något av forskningsföretaget Sobis motsats i så motto att verksamheten primärt består av produktion av läkemedel åt stora läkemedelsföretag såväl som mindre utvecklingsbolag. 

Recipharm har haft en mycket bra utveckling sedan börsintroduktionen under 2014 och bolaget har överträffat förväntningarna både vad gäller organisk tillväxt och förvärv. 

Företaget är en av Europas största kontraktstillverkare av läkemedel och har en utpräglad tillväxtprofil där skalfördelar utnyttjas samtidigt som förvärv sker till måttliga värderingar med låg riskprofil, Man kan till exempel jämföra med hur Hexpol expanderat på ett liknade sätt i sin bransch.  

I samband med rapporten för andra kvartalet mötte Recipharm en del utmaningar i ökade kostnader och lägre aktivitet inom affärsområdet Solids och den huvudsakliga risken är, enligt Swedbank, om den effekten kvarstår under kommande kvartal. 

Swedbanks syn på Recipharm

 • Förvärvsstrategin fungerar. 
 • Recipharm har flaggat för två förvärv redan under 2015 varav en carve-out. 
 • Stabilitet i verksamheten och låga förvärvsmultiplar. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 195 kronor

Danska Novo Nordisk är redan Nordens mest värdefulla börsnoterade bolag. Swedbank ser dock att resan för Novo kommer att fortsätta, då bolaget har en extremt stark produktpipeline, stabila konkurrensfördelar, låg andel bundet kapital och väldigt starka marknadsandelar. 

- I en värld som präglas av låg tillväxt och prispress är detta både imponerande och attraktiva egenskaper. 

Swedbanks syn på Novo Nordisk 

 • Med hög sannolikhet för en tidig lansering av Tresiba i USA öppnas en god möjlighet att utmana konkurrenten Lantus om ledarskapet inom basinsulin.
 • Utöver Tresiba lanseringen så har Novo dessutom ett flertal nya produkter på gång som Saxenda (fetma), en långtidsverkande Victoza (Semaglutide), kombinationer där Tresiba ingår och nya biopharma-produkter utanför diabetesmarknaden. 
 • Sammantaget står Novo nu extremt väl rustat för en ny stark tillväxtperiod med stöd i både marginaler och valuta.
 • Innebär en valutarisk

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 445 danska kronor

Undvik Getinge 

Tidigare har Astrazeneca varit den aktie som Swedbank menat att man bör hålla sig borta ifrån i hälsovårdssektorn. Men nu övertygar bolaget alltmer och aktien får rekommendationen Köp. Getinge tar i stället över Astrazenecas plats. 

Getinge har redan tagit stora kostnader för omstruktureringar, integration och FDA-processen. Tillsammans med obefintlig organisk tillväxt och 5 procent i minskade bruttomarginaler sedan 2013 indikerar detta ordentliga utmaningar framöver.

Framför allt anser Swedbank att marknaden har alltför högt ställda förväntningar på återhämtningen av marginalerna.

- Värderingen indikerar inte att investerare får full kompensation för riskerna. I förhållande till förväntningsbilden räknar vi med uppenbara risker i återhämtning av organisk tillväxt och en betydligt måttligare marginalutveckling fram till 2017, säger Johan Unnerus.

Swedbanks syn på Getinge 

 • För höga förväntningar.
 • Betydande press på organisk tillväxt.
 • Stor press på marginalerna.

Rekommendation: Minska

Riktkurs: 195 kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan