Energi, industri- och ädelmetaller, jordbruksprodukter, allt handlas för närvarande kring femårslägsta och ser inte ut att ha nått botten ännu. Till och med giganter som Anglo American skakar i sina grundvalar, och meddelar att det kommer att säga upp 85 000 av sina 135 000 anställda. 

Anledningen till de svaga råvarupriserna och gruv- och oljebolagens drastiska neddragningar är främst ett utbudsöverskott. Bolagen har tidigare investerat enorma belopp i ökad produktionskapacitet, i tron att efterfrågan på tillväxtmarknaderna skulle växa betydligt mer än den gjort

- Vi ser inga kortsiktiga katalysatorer för en vändning på råvarumarknaderna. Det gör att vi förblir skeptiska till energi- och materialaktier på kort sikt. Däremot anser vi inte att den breda utförsäljning av konsument- och andra icke råvarurelaterade aktier är motiverad, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg. 


Stockholmsbörsen uppfattas som råvarukänslig
Svenska aktier tenderar att prestera sämre jämfört med den globala aktiemarknader under perioder när råvarupriserna går ned. Cirka 24 procent av OMXS30 har en hög exponering mot råvaror. Förutom Boliden, SSAB och Lundin Petroleum tillhör Atlas Copco, Sandvik, Alfa Laval, SKF och ABB denna grupp. 

- Men mer än 75 procent av Stockholmsbörsen har följaktligen låg eller ingen exponering mot råvaror. För många bolag är lägre energi- och råvarupriser tvärtom bra. Både för bolagen själva och deras kunder. 

Swedbanks bedömning är att lägre bensinpriser kommer att ge stöd för annan konsumtion. Närmast i tiden ligger förstås julklappar… Men i hela västvärlden har köpen av bilar och vitvaror utvecklats starkt de senaste månaderna. 

Bland företagen förbättras marginalerna för stora råvaruköpare som elektronik- och biltillverkare, men även stålproducenter.


Överdriven kursreaktion
Swedbanks syn är att den senaste tidens utförsäljningar på Stockholmsbörsen är överdriven. De positiva effekterna från lägre energipriser, låg inflation och låga räntor förbises av marknaden. 

- Vi rekommenderar placerare att efter senaste tidens kursfall passa på och köpa konsumentrelaterade aktier som Autoliv, Betsson och H&M. Även banker, där SEB är vår favorit, och teleoperatörer, som har mycket liten exponering mot råvaror, kan studsa tillbaka på kort sikt. Vi är däremot fortsatt försiktiga vad gäller energi-, metall- och gruvbolag. Där är det fortfarande för tidigt att vara positiv, säger Lars Söderfjell.


Visste du att?

Den svenska aktiemarknaden fungerar som en bra ledande indikator för råvaruindex. För närvarande signalerar den inte någon märkbar förbättring på råvarumarknaderna de närmaste 4-5 månaderna.

USA förbrukar cirka 20 miljoner fat olja om dagen. En prisnedgång på 5 dollar per fat frigör därmed mer än 35 miljarder dollar för andra typer av konsumtion. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan