Utöver en attraktiv direktavkastning söker Swedbank skapa en Utdelningsportfölj bestående av bolag som erbjuder en stabil kassaflödesgenerering och med potential att växa utdelningen framöver. 

- Sedan den föregående Investeringsstrategin har marknadens intresse för bolag av den karaktär vi söker i utdelningsportföljen ökat markant. Vi har valt att plocka ut Axfood, Hemfosa och Holmen efter en stark kursutveckling. Vi behåller Telenor och Teliasonera och adderar Nordea och ABB, säger Jerker Söderström, investeringsstrateg. 

Den nya portföljen har en tydlig inriktning mot mindre konjunkturberoende bolag och den förväntade direktavkastningen är 4,7 procent, räknat som snittet för innehaven. För 2015 2016 väntas en direktavkastning på 5,0 respektive 5,5 procent. 

- Utöver en hög direktavkastning för innevarande år så är också den förväntade tillväxten i utdelningen tillfredsställande. Från 2014 till 2016 väntas utdelningen växa med cirka 17 procent, säger Jerker Söderström.

Fakta Utdelningsportföljen
Syftet är att konstruera en portfölj bestående av bolag som först och främst erbjuder en attraktiv direktavkastning, som också förväntas växa. Dessutom ska bolag ha låg risk i både framtida vinster och utdelning. 

Läs om förra Utdelningsportföljen i Hitta rätt i utdelningsjakten från 2014-10-23


Swedbanks syn på utdelningsfavoriterna

ABB

Förväntad direktavkastning 2014 3,4% 2015 3,7% 2016 3,9%

Attraktivaste värderingen i verkstadssektorn 

Exponering mot den starka automationstrenden 

Skuldfritt med starka kassaflöden

Rekommendation: Köp 

Nordea 

Förväntad direktavkastning 2014 5,5% 2015 5,8% 2016 7,0%

Attraktivaste värderingen i svensk banksektor

Vinsten väntas öka under både 2015 och 2016

Attraktiv direktavkastning

Rekommendation: Köp 


Telenor

Förväntad direktavkastning 2014 4,4% 2015 4,6% 2016 4,7%

Ett av de lägst skuldsatta bolagen i sin sektor 

Stabil verksamhet med potential att växa

Potential till höjd utdelning

Innebär en valutarisk 

Rekommendation: Köp 


TeliaSonera 

Förväntad direktavkastning 2014 5,7% 2015 6,0% 2016 6,3%

Erbjuder en bra kombination av utdelning och stabilitet 

Låg värdering mot övriga sektorn

Potential i utdelning från Turkcell

Rekommendation: Köp Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan