Företagets delårsrapport för det andra kvartalet visade ett resultat som i stora drag låg i linje med Swedbanks förväntningar. Efter förra årets avyttring av Finnveden Metal Services är Bulten nu helt fokuserat mot att leverera fästelement till fordonsindustrin, främst via fullservicekontrakt som både är lönsamma och långsiktiga.

Bulten har en fortsatt positiv utveckling med en försäljningstillväxt om 13 procent och därmed ökar vi våra marknadsandelar ytterligare. Den goda utvecklingen grundar sig framförallt på de FSP-kontrakt som gick i produktion under 2014 samt ett antal mindre kontrakt där leveranser successivt har startat under året, säger Bultens VD Tommy Andersson i en kommentar till delårsrapporten.

Swedbank ser positivt på Bultens möjligheter att nå en fortsatt organisk tillväxt och ta ännu större marknadsandelar i framtiden.

Bulten är branschledare inom sitt område, man har hittat en modell som fungerar och det tror vi man kommer att fortsätta lyckas med, säger Mats Liss, aktieanalytiker på Swedbank.

Företagets framtida lönsamhetsutveckling styrs enligt Mats Liss till stor del hur väl man lyckas öka produktionseffektiviteten i de befintliga kontrakten. Men det finns också stora möjligheter att ta hem fler större kontrakt. Under det senaste året har Bulten utvecklat sin produktionskapacitet genom att sjösatta en ny härdlina i Polen och under hösten förväntas också ett nytt logistikcentrum invigas på samma plats.

Som underleverantör till fordonsindustrin påverkas Bulten av hur väl biltillverkarna lyckas sälja sina bilar. Även om man har en bra orderbas så är det ett volymsegment, vilket naturligtvis är en risk. Därför har vi balanserat risknivåerna något eftersom kursen redan gått ner lite och sänkt riktkursen till 100 kronor, säger Mats Liss som upprepar sin köprekommendation för Bulten.

Swedbanks syn på Bulten

  • Resultat efter engångseffekter i linje med Swedbanks förväntningar
  • Fortsätter växa organiskt och tar större marknadsandelar
  • Har en stark finansiell ställning

Rekommendation
: Köp
Riktkurs
: 100 kronor

Visste du att?
  • Bulten har bedrivit produktion av fästelement i Hallstahammar sedan 1873
  • Företaget har produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Kina och Ryssland

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan