- Många akademiska studier visar att det över tiden är en lönsam strategi att ta rygg på insiders aktieköp. Det är också logiskt, eftersom det kunskapsövertag som ledningspersoner har rimligen bör innebära att de kan göra bättre aktieaffärer. Men det finns en mängd fallgropar, vilket gör att man måste sålla noggrant för att hitta de bolag där det är mest sannolikt att man får bra avkastning på sin placering, säger Mats Larsson, aktieanalytiker med ansvar för små- och medelstora bolag.

Det finns en strikt hierarki när det signalvärdet av insiderpersoners handel. VD gör bäst affärer följt av personer i koncernledningar och styrelser. Alla andra gör inte bättre affärer än marknaden i stort. 

De flesta insiders agerar kontracykliskt. De köper på svaghet och säljer på styrka. Signalvärdet vid köp är betydligt starkare än vid försäljning, men det får inte vara affärer som beror på incitamentsprogram. 

Signalvärdet är högre om det är ett litet börsbolag än om det är större bolag. Om transaktionen är stor spelar den också större roll, liksom om flera insiderpersoner göra likadana affärer flera månader i rad. Det sistnämnda gäller även när flera insiders i samma bransch köper aktier i sina respektive bolag. 

Placeringshorisonten är kortare än de 12 månader Swedbank oftast har i sina rekommendationer. I stort sett hela effekten av insiderköp klingar nämligen av efter sex månader och ungefär hälften av den eventuella kursuppgången kommer redan inom två månader. 

- Vi kommer därför att publicera en uppdaterad lista över de 14 aktier som vi tycker är mest intressanta ur ett insiderhandel-perspektiv månadsvis framöver. 

För att få ett så brett urval som möjligt inkluderas även bolag som Swedbanks analytiker inte följer och där banken följaktligen inte har någon rekommendation i aktien.

- Vi granskar insiderhandeln i de 120 små- och medelstora bolag som har högst marknadsvärde på Stockholmsbörsen.

Anledningen till att de allra minsta bolagen sorteras bort, är att omsättningen i dessa bolag är så liten. 

- När det gäller insider-strategin vill jag verkligen betona vikten av att ha ett portföljtänkt. Sannolikheten att en enskild insideraffär ska slå marknaden är nämligen inte mer än ungefär 50 procent. Att strategin ändå fungerar över tiden beror på att vinsterna är större när affärerna utvecklas positivt än när de går åt fel håll. Det är därför vi presenterar en så pass lång lista som 14 bolag i vårt urval. För att lyckas med strategin bör man välja flera aktier, säger Mats Larsson. 


De aktier på listan som Swedbanks analytiker följer och har köprekommendation i är:

 • Klövern - Värdehöjande förvärv, ökad effektivitet, bättre finansnetto och bättre skattesituation bådar gott för aktien.

 • Hemfosa - Har en tydlig ambition att fortsätta växa genom värdehöjande förvärv och de lägsta finansieringskostnaderna i fastighetssektorn.
    
 • Mekonomen – Tillväxt i alla kundsegment under slutet av 2014 och 2015 ser ut att fortsätta på samma sätt. 

 • Victoria Park – Lägre värderat än sektorn och skapar sin egen tillväxt genom förvärv.

 • Betsson - Har goda möjligheterna att fortsätta att konsolidera den europeiska spelmarknaden och en väl fungerande affärsmodell.

 • Bilia – Bra avslutning på 2014 och service för nya varumärken driver tillväxten.

 • Concentric – Ledningen kommunicerade nyligen positiva utsikter för 2015. Det starka kassaflödet och återköp ger stöd för aktien.  

Läs även Sju småbolagsfavoriter


Hela heta insiderlistan 

 • Klövern (Köp) – VD Rutger Arnhult har varit en stor nettoköpare av framför allt preferensaktier. 

 • Transmode (följs ej) - Många transaktioner, och bara köp sedan i november.
    
 • Castellum (Neutral) - Ett stort antal transaktioner från VD och andra, och bara köp. 

 • Mycronic (följs ej) – VD Lena Olving har byggt upp ett innehav i bolaget genom två köp. 

 • Hemfosa (Köp) - Ett stort antal transaktioner från VD och andra, och bara köp. 

 • Mekonomen (Köp) – Vd Håkan Lundstedt har köpt aktier vid fyra tillfällen, men ännu inte under 2015.

 • Avanza (följs ej) – Ordförande Sven Hagströmer har köpt fem gånger bara i år. 

 • Victoria Park (Köp) – Många köp under slutet av förra året, men den största transaktionen var en försäljning. 

 • Betsson (Köp) – Många köp i februari, men summorna är förhållandevis små. 

 • Qliro (följs ej) - Ett stort antal köp av styrelse och ledning.

 • Bilia (Köp) - Flera köp av styrelsemedlemmen Mats Qviberg, men inte i år.

 • Concentric (Köp) – Många köp från styrelse, vd och ledning, men inga i år.
   
 • Kungsleden (Neutral) - Många köp från styrelse, vd och ledning, men inga i år.
   
 • Net Entertainment (följs ej) - Många köp från styrelse, vd och ledning, men inga i år.

Visste du att? 
Insiderregistrerade personer måste registrera alla sina innehavsförändringar inom fem arbetsdagar.  

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan