Aktier i små och medelstora företag har en speciell tjusning. Färre analytiker följer dem och det är ofta här man kan hitta till exempel framtidens tillväxtraketer. Historiskt har det också varit lönsamt att äga en portfölj med små och medelstora svenska aktier.  

- Det senaste århundradet var Stockholmsbörsen den tredje bästa i världen, efter Australien och Sydafrika, och bland svenska aktier har aktier i mindre bolag gått bättre än aktier i stora bolag de senaste 20 åren, säger Mats Larsson, nytillträdd aktieanalytiker med ansvar för små- och medelstora bolag på Swedbank.

Nu är det ju inte historien som avgör om de aktieplaceringar man gör blir lyckade eller ej, utan framtiden, och en fråga som är rimlig att ställa sig efter börsens senaste tjurrusning är om inte värderingarna börjar bli lite väl höga. 

- Även om värderingarna med vissa mått mätt börjar bli en smula utmanande så är den samlade bilden ändå OK vad gäller värderingarna och även andra förutsättningar för en fortsatt positiv börsutveckling. En förklaring till att värderingen av Stockholmsbörsens små och medelstora bolag är hög är att det ingår så många fastighetsbolag i gruppen. Exkluderar man dem är värderingen inte lika utmanande

Värderingsmässigt finns det också en skillnad mellan de riktigt små bolagen och medelstora bolag, där den senare gruppen tydligast närmar sig kategorin dyra aktier.  

Ett antal faktorer, däribland det låga ränteläget, höga vinstnivåer, stigande utdelningar och att många bolag för stöd av den svaga kronan, talar för en fortsatt börsuppgång och multipelexpansion. Det gör att Swedbank för närvarande har en övervikt i svenska aktier. 

Analytikerna väljer sju småbolagsfavoriter
Med början från nu kommer Swedbanks analytiker varje månad att välja sju aktiefavoriter bland de små- och medelstora bolagen som Swedbank analyserar.

- Många aktier bland de 55-65 små och medelstora bolag som Swedbanks följer får Köprekommendation. Men vi tvingar oss själva att välja de aktier som vi tycker bäst om varje månad. Perspektivet är det, vanliga 12 månader, och tanken är vi varje månad ska skapa en balanserad topplista. 

I urvalet finns tre aktier från mer cykliska sektorer. Lika många defensiva placeringar och ett fastighetsbolag.

- Vi har inte gjort någon prioritetsordning mellan bolagen i listan, men bland de sju är Lucara, Sobi och Hemfosa de aktier som vi för närvarande anser är allra mest attraktiva, säger Mats Larsson. 


Lucara Diamond Group

 • Bra läge att gå in i aktien under första halvåret 2015.
 • Nettokassan växer snabbt.
 • Avgörande för aktiens utveckling är att företaget fortsätter att hitta stora och mycket värdefulla diamanter. 
 • Givet kvaliteten på Karowegruvan och exploateringspotentialen i de närliggande licenserna bedöms nedsidesrisken i aktien vara låg.
 • Verksamheten bedrivs i Afrikas stabilaste och minst korrupta land.

Rekommendation: Starkt Köp

Direktavkastning: 4,2 procent

Läs även Stora diamanter placerarens bästa vän


SSAB

 • Synergier och en förbättrad europeisk stålmarknad väntas lyfta resultatet.
 • Förvärvet av Ruukki skapar en starkare och stabilare stålgrupp.
 • Synergierna ligger före plan. Målet var att nå 1,4 miljarder kronor inom tre år. Nu väntar sig SSAB att synergimålet är uppnått under andra halvåret 2016, ett år tidigare än först planerat.
 • Lönsamhetsförbättringen drivs av synergierna, återhämtning på den Europeiska stålmarknaden, lägre råmaterialkostnader och förbättrad prismix.
 • SSAB har inga covenanter och betalar en ränta under 3 procent på sina skulder.
 • Bolagen i stålsektorn är mer disciplinerade och fokuserar mer på lönsamhet än tidigare.
 • Tidigare var ståltillverkarna klämda mellan en stark järnmalmsmarknad och en svag stålmarknad. Nu har styrkepositionen vänt till stålproducenternas fördel. Järnmalspriset har halverats sista året, och efterfrågan förbättrats något.

Rekommendation: Köp

Direktavkastning: 0,0 procent


Bulten

 • Är en av de tre största leverantörerna av fästelement till europeisk bilindustri.
 • Två tredjedelar av försäljningen är fullservicekontrakt som inbegriper betydligt mer än bara tillverkning av fästelement.
 • Har starka kundrelationer, fullservicekontrakten löper normalt över 5-7 år.
 • Starka finanser möjliggör förvärv och återköp av aktier.
 • Bulten är den enda västerländska tillverkaren av fästelement i Ryssland, vilket både innebär risker och möjligheter. 
 • Är en möjlig förvärvskandidat.
 • Aktien handlas med en rabatt på 25-50 procent jämfört med liknade företag.

Rekommendation: Köp

Direktavkastning: 3,3 procent


Swedish Orphan Biovitrum

 • Sobi leder tillsammans med Biogen utvecklingen av de mest avancerade läkemedlen mot blödarsjuka.
 • Är på väg att nå en ny nivå vad gäller försäljning och lönsamhet när bolaget börjar med egen direktförsäljning av läkemedlen mot blödarsjuka. 
 • Har stora möjligheter att ta en betydande marknadsandel inom läkemedlen mot blödarsjuka eftersom Sobis läkemedel är väsentligt bättre än befintliga, men kostar lika mycket som dem.
 • Är en möjlig uppköpskandidat. 
 • Har en spännande utvecklingsportfölj.

Rekommendation: Starkt Köp

Direktavkastning: 0,0 procent


Elekta

 • Dominerar tillsammans med konkurrenten Varian den växande världsmarknaden för cancerrelaterad radioterapi. 
 • Har från mitten av 2013 till slutet av 2014 haft en mycket besvärlig period.
 • Ett sparprogram bör gradvis förbättra lönsamheten.
 • Senaste kvartalsrapporten (2015-03-04) bjöd på ännu en kalldusch. Men att Elekta valde att behålla guidningen för helårsresultatet 2014/15 trots det dåliga resultatet måste rimligen tolkas som att företaget räknar med rekordhöga bruttomarginaler, kassagenerering och rörelseresultat i fjärde kvartalet.
 • Bolaget är en vinnare på den starkare dollarn, vilket slår igenom i högre från mitten av 2015 då valutasäkringarna börjar försvinna.

Rekommendation: Starkt Köp

Direktavkastning: 2,7 procent

Läs även Knivskarpt läge för Elekta

Betsson

 • Har en mycket framgångsrik affärsmodell. 
 • Det starka försäljningsmomentumet övertygar och ser ut att hålla i sig under 2015. 
 • Har goda möjligheterna att fortsätta att konsolidera inom den europeiska spelmarknaden. 
 • Betsson har historiskt genomfört ett förvärv ungefär var 11-12 månad. Tidigare förvärv har varit framgångsrika och stärkt aktiekursen.  Det har gått 12 månader sedan senaste förvärvet och ett nytt förvärv kan ligga nära i tiden. 
 • Kapitalmarknadsdagen i mars kan lyfta aktien. 

Rekommendation: Starkt Köp

Direktavkastning: 3,9 procent


Hemfosa 

 • Fastighetsportföljen växte genom förvärv från 16 till 24 miljarder kronor under 2014.
 • Har en tydlig ambition att fortsätta växa genom värdehöjande förvärv, i synnerhet inom segmentet samhällsfastigheter.
 • Är lågt värderat.
 • Har hög direktavkastning på sina fastigheter.
 • Har bland den lägsta finansieringskostnaden i fastighetssektorn.

Rekommendation: Köp

Direktavkastning: 2,7 procent


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan