Det viktiga tredje kvartalet har varit tufft för de mest konjunkturkänsliga börsbolagen, med bland annat nedslående statistik från Kina, lägre global tillväxt och fallande råvarupriser. Förväntningarna på de cykliska bolagen, och då särskilt råvarurelaterade bolag som Boliden, Lundin Petroleum och SSAB, har följaktligen skruvats ned inför rapporterna. Utanför dessa sektorer är dock estimatförändringarna ganska små, och frågan är som alltid om bolagen kommer att kunna leva upp till förväntningarna.  

Samtidigt är efterfrågesituationen långt ifrån nattsvart. Konsumenternas efterfrågan på kapitalvaror, bilar, vitvaror och tjänster har varit god under tredje kvartalet i framför allt Europa och Nordamerika, och i Sverige och i många andra länder snurrar bostadsförsäljningarna på. 

Ur ett börsperspektiv är den främsta risken att rapporterna blir sämre än analytikerna räknat med och att estimaten därför måste justeras ned ytterligare. Förväntningarna på 2016 är också ganska högt ställda. Det blir tufft att klara 4-5 procents försäljningstillväxt under 2016 med tanke på den svagare tillväxten i världsekonomin och betydligt svagare stöd från valutan än under 2015. 

- Men det positiva i sammanhanget är att marknaden redan tagit höjd för detta. Sedan slutet av andra kvartalet har vinstestimaten för OMX30 justerats ned med 2-4 procent och Swedbanks bedömning är att marknaden tål ytterligare 5-6 procent lägre estimat för börsen som helhet. En sådan utveckling är nämligen redan väl reflekterad i dagens kurser. Förväntningarna är med andra ord lågt ställda, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg. 

I både första och andra kvartalet lyckades företagen slå de lågt ställda vinstförväntningarna, och Lars Söderfjell utesluter inte att så blir fallet även i den förestående rapportsäsongen. 

Bland enskilda bolag som är attraktivt värderade och kan komma att överraska marknaden positivt finns Ericsson, SEB och Autoliv. 


Säsongsmässigt stöd
I vilket fall är börsen säsongsmässigt på väg in i den bästa perioden och mycket ska till för att det inte blir så även denna gång.

- Sedan 1987 har OMXS30 under perioden november-april i genomsnitt gett 9,8 procents avkastning, medan avkastning under perioden maj-oktober varit negativ, minus 0,8 procent.

Bara vid fem tillfällen sedan 1987 har börsen backat under vintersäsongen. Det var 1990, åren 2001,2002, 2003 som präglades av IT-kraschen och Irakkriget, samt 2008, efter Lehmankraschen. 

- Det finns ingen logisk förklaring till Stockholmsbörsens säsongsmönster, men det är tydligt och välkänt, så investerare tar hänsyn till det när de agerar. Vi är på väg mot det som historiskt varit den bästa tiden på börsåret, säger Lars Söderfjell. 


Swedbanks syn på Ericsson

 • Aktien har utvecklats svagt.
 • Inga tecken på försämrade marknadsförhållanden. 
 • Kassaflödet har sannolikt förbättrats efter ett svagt första halvår.
 • Attraktiv värdering till P/E 12-13.
 • Bra direktavkastning på 4,3 procent 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 98 Kronor 


Swedbanks syn på SEB 

 • Ett förstahandsval i svensk banksektor.
 • Aktien har tappat 11 procent sedan förra rapporten på grund av oro för lägre provisionsintäkter.
 • Den låga värderingen på P/E 11 reflekterar mer än väl riskerna i närtid.
 • Rekommendation: Köp

Riktkurs: 114 Kronor


Swedbanks syn på Autoliv 

 • Aktiekursen har backat med 7 procent sedan senaste rapporten trots höjda estimat för 2016 och en överlag positiv kapitalmarknadsdag.
 • Låg risk i intjäningen.
 • Är ett av få cykliska bolag som kommer att kunna rapportera god organisk tillväxt. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 1080 Kronor


Ny på Swedbank men gammal i gamet
Lars Söderfjell är nytillträdd aktiestrateg på Swedbank. Han är 50 år och har arbetat med fundamental aktiestrategi i 27 år på flera svenska banker. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan