Det normalt säsongsmässigt svaga tredje kvartalet blev tuffare än väntat för bankerna. 

- Den kraftiga börsnedgången i tredje kvartalet slog hårdare mot bankernas vinster än vad både vi och marknaden förutsett och vi har justerat ned den väntade vinsten per aktie och riktkurserna något efter rapporterna, säger Mattias Mauritzon, aktieanalytiker. 

Det är främst två intäktsområden som påverkats negativt av börsnedgången: provisionsnettot och nettoresultatet av finansiella poster. I det förstnämnda står intäkter från fondförvaltning för en betydande del, och de sjunker automatiskt när värdet på kundernas fondinnehav går ned. 

Under rubriken nettoresultatet av finansiella poster hittar man bland annat värderingseffekter av olika finansiella instrument som bankerna har för egen och kundriven handel, och för tre av de fyra storbankerna försämrades detta resultat under tredje kvartalet.

- Den här posten drivs av lite olika faktorer som varierar mellan bankerna men generellt kan man säga att kundernas aktivitet varit säsongsmässigt lägre under tredje kvartalet samtidigt som det varit svårt att tjäna pengar på räntehandel i den ovanligt oroliga miljö som varit. 


Kalldusch från handelsbanken
Normalt så stabila Handelsbanken bjöd på den största negativa överraskningen. Bankens räntenetto var 4 procent lägre än väntat och eftersom räntenettot är bankernas absolut viktigaste intäktspost blev marknadens reaktion kraftig. Aktien handlades ned 7 procent på rapportdagen.

- Det är en mycket för att vara i banksektorn och extremt mycket för att vara Handelsbanken, vars aktie normalt är den mest stabila i sektorn. Men att Handelsbanken inte lyckades hålla uppe räntenettot i den svenska kontorsrörelsen är förvånande, särskilt som både SEB och Swedbank klarade det betydligt bättre. 

Om optimismen på börsen återkommer, så kommer också bankernas börsrelaterade intäkter tillbaka, och förutom Handelsbankens debacle så innehöll rapporterna ingenting alarmerande, vilket gör att det är för tidigt att säga att vi sett början på en dålig period för bankerna. 

Om gårdagens uttalande från ECB om eventuellt utökade kvantitativa lättnader förverkligas kan det ge bränsle åt börsen, och tidigare har kvantitativa lättnader varit positiva för bankaktier. 


Hårdare kapitalkrav oroar marknaden
Svenska banker tillhör de främsta Europa. Jämfört med europeiska banker är lönsamheten mycket bättre, vilket beror på låga kreditförluster och bättre kostnadskontroll. Dessutom är de svenska bankerna mer välkapitaliserade. 

Bättre lönsamhet och starkare balansräkning gör att svenska banker handlas med en välförtjänt premie jämfört med genomsnittet för europeiska banker. 

Samtidigt finns det en oro på marknaden för huruvida bankerna kan fortsätta att öka lönsamheten. Framför allt är det effekterna av ökade kapitalkrav som oroar. Risken för höjda kapitalkrav var också anledningen till att Swedbank sänkte riktkurserna för banksektorn med 5-7 procent inför kvartalsrapporterna. Osäkerheten gäller såväl när de nya kapitalkraven kommer att presenteras, hur höga de framtida kapitalkraven kan tänkas bli, som hur stor påverkan blir på utdelningarna. 

Eftersom aktieinvesterare ogillar osäkerhet så vore det bästa om mer detaljer kring hur bankerna ser på sin framtida kapitalisering kunde presenteras redan under fjärde kvartalet. Samtidigt finns en stor sannolikhet för att det utlåtande om framtida regelverk som Baselkommittén, som utformar regelverken på global nivå, skulle presenteras i slutet av året blir uppskjutet.

Dessutom vill den svenska Finansinspektionen under 2016 vidta åtgärder mot de sjunkande riskvikterna på företagsutlåning, vilket kan innebära högre lokala kapitalkrav. Med tanke på att myndigheten precis fått en ny generaldirektör och att det är oklart vilka åtgärder som är möjliga att införa är frågan dock om tidsplanen håller. 

Vad gäller riskvikterna så är det Swedbanks bedömning att de nya kraven inte blir jättehöga. Efterfrågan på företagslån är inte särskilt stor och tar Finansinspektionen i för mycket så kan det få en konjunkturdämpande effekt eftersom företagens upplåning i så fall väntas blir dyrare. 

- Men själva rapporterna har inte ändrat Swedbanks grundsyn på den svenska banksektorn. Vi är överlag neutralt inställda till bankaktier. Men SEB-aktien har tagit för mycket stryk på oron för Kinas påverkan på världskonjunkturen och är köpvärd. För sektorn som helhet kan man även om kapitalkraven kommer att höjas fortfarande räkna med att få bra direktavkastning, säger Mattias Mauritzon. 


Swedbanks syn på SEB efter kvartalsrapporten

 • SEB fortsätter att vara Swedbanks aktiefavorit i sektorn 
 • Resultatet var sämre än väntat på grund av lägre provisionsintäkter. 
 • Stabilt räntenetto, trots lägre räntor, och högre kvalitet än väntat.
 • Kapitalbufferten är sannolikt tillräcklig stor för att kunna möta ökade kapitalkrav, vilket ger stöd för att utdelningsnivån kan upprätthållas.
 • Minst räntenettoberoende av de svenska bankerna
 • Handlas med rabatt mot Handelsbanken och Swedbank
 • Intressanta tillväxtmöjligheter i Tyskland.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 112 Kronor


Swedbanks syn på Handelsbanken efter kvartalsrapporten

 • Bolånemarginalerna ökade mindre än väntat i tredje kvartalet.
 • Räntenettot blev en besvikelse.
 • Positiv utveckling för kostnader och nettoprovisioner.

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 126 Kronor


Swedbanks syn på Nordea efter kvartalsrapporten

 • Nettovinsten var 10 procent lägre än väntat.
 • Ökad risk för sänkt utdelning. 
 • Stabil kostnadsutveckling. 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 102 Kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan