I en analys daterad 8 oktober – då aktiekursen var 205 danska kronor – ger Swedbank köprekommendation för Danske Bank med riktkurs 228 danska kronor. Banken är – i termer av tillgångar – den näst största nordiska banken, efter Nordea.

- Vårt case är ganska enkelt. Vi tror att återhämtningen i dansk BNP kommer att stödja Danske Banks tillgångskvalitet, samtidigt som kontrollerad lånetillväxt bör tillåta att betydande kapital återförs till aktieägarna under 2015-2017, förklarar Swedbanks aktieanalytiker Mattias Mauritzon.  

Bland de tydliga tecken på återhämtning som visats i dansk ekonomi under 2015 finns bland annat högre huspriser. En positiv utveckling väntas också göra att Danske Bank hamnar nära sitt mål för avkastning på eget kapital – på över 12,5 procent – redan 2017. 

Välkapitaliserad
För andra kvartalet var bankens kärnprimärkapitalrelation 14,3 procent. Det ska jämföras med en ambition på 14 procent, vilket gör att den danska banken redan i dagsläget är att beteckna som ”välkapitaliserad”, enligt Mattias Mauritzon:

- Vi bedömer att banken kan höja utdelningarna och göra återköp inom de kommande två åren. 

Signaler om att det handlar om mer än utdelning har också kommit från bolaget. I samband med rapporten för det andra kvartalet uttryckte Danske Banks vd Thomas F. Borgen i en telefonkonferens med analytiker, att ”det kommer sannolikt att finnas överskottskapital som behöver återföras till aktieägarna på ett eller annat sätt, utöver utdelningen”. 

-Sammanlagt förväntar vi oss att Danske Bank kommer dela ut upp till 85 procent av nettovinsten till aktieägarna per år under perioden 2015-2017, berättar Mattias Mauritzon. 

Potential för god avkastning
När det gäller utsikterna avseende överskottskapital anser Swedbanks analytiker också att en investering i Danske Bank ger större potential än tidigare favoriten Nordea, eftersom det danska bolaget är mindre beroende av interna modeller för att beräkna riksexponeringsbeloppet, samt att regleringen i Danmark är avgjort ”mjukare” än i Sverige. 

-Stor potential för god avkastning, sammanfattar Mattias Mauritzon.


Swedbanks syn på Danske Bank

 • Större utskiftning av kapital till aktieägarna sannolik.
 • Rabatten relativt svenska branschkollegor väntas minska. 
 • Återhämtning dansk ekonomi stödjer tillgångskvalitet och intäkter. 
 • Innebär en valutarisk

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 228 danska kronor 

Visste du att?

 • Island är det enda nordiska land där Danske bank inte har något universalbankerbjudande. 
 • Danske Bank grundades 1871 som Den Danske Landsmansbank. 
 • Familjen Maersk McKinney-Möller har varit betydande aktieägare sedan 1928. 


Andra toppval i nordisk storbanksektor är SEB och DNB


Swedbanks syn på SEB

 • Förstahandsval i svensk banksektor. 
 • Omprissättning ger stöd åt bolånemarginaler.
 • Senaste kvartalet var säsongsmässigt svagare.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 114 kronor

Läs mer i Sektorfavoriter

Swedbanks syn på DNB

 • Kvartalsrapport släpps 22 oktober. 
 • Starka siffror väntas.
 • Justerade ned riktkurs med 10 norska kronor 6 oktober.
 • Innebär en valutarisk.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 140 norska kronor  


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan