Lyckligtvis blev SKF:s inledande katastrofrapport inte vägledande för övriga börsen.

- I så fall hade det blivit en riktigt jobbig rapportperiod, konstaterar Lars Söderfjell, aktiestrateg.  

Nu är den samlade bilden hittills att även om omsättning, och i de flesta fall också orderingången och utsikterna, var något sämre än väntat i den viktiga verkstadssektorn och bankernas resultat väsentligt sämre än väntat, så är ett justerat genomsnittligt rörelseresultat för börsen som helhet som ligger 1 procent lägre än förväntat gott nog för att hålla börshumöret uppe.  

De största positiva överraskningarna har Electrolux, MTG, Tele2, Boliden och Volvo stått för, medan SSAB, SKF, Nordea, SEB och Ericsson presterat sämre än väntat. 

- Den stora besvikelsen kom från bankerna. Men här var det främst den volatila posten nettoresultatet av finansiella poster som var väsentligt sämre än väntat. Om man tittar på det underliggande resultatet så var det också bara ungefär 1 procent lägre än väntat. Bankernas vinstestimat justerades inte ned med mer än 1-2 procent efter rapporterna och även om börsen initialt reagerade kraftigt negativt på bankernas rapporter så har kurserna återhämtat sig i linje med marknaden i stort. 

Inför rapportsäsongen gjorde Swedbank bedömningen marknaden skulle tåla ytterligare 5-6 procent lägre estimat för börsen som helhet utan att det skulle orsaka någon sättning. Så illa blev det inte och med stöd av fortsatt mjuka centralbanker har börsen stärkts.

- Men eftersom vinstestimaten justerats ned samtidigt som börsen handlats upp har värderingen gått upp. OMXS30 har stigit med 10 procent i oktober, vilket innebär att det genomsnittliga P/E-talet för de förväntade vinsterna 2015 stigit från 13,7 i slutet av september till 15. Det ger en förväntad årlig avkastning på 6,7 procent, vilket är långt över den riskfria räntan. Därmed fortsätter aktier att vara ett attraktivt placeringsalternativ, men med högre värdering och en låg tillväxtmiljö blir aktievalet allt viktigare, säger Lars Söderfjell. 

Läs även Tudelat utfall i verkstäderna och Börsoron sänkte bankerna

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan