Kinneviks försäljning av sin andel i ryska Blocket-kopian Avito för 7,1 miljarder kronor fick ordentlig fart på aktien vilket gör att Kinnevik tappar topplaceringen inom Bank/Finans på Swedbanks rankinglistan med Sektorfavoriter. Högst på listan inom sektorn hamnar i stället SEB.

Victoria Park, som var Swedbanks toppval i fastigheter/Bygg gjorde en fantastisk tjurrusning efter rapporten och åker därför ur listan. I denna sektor är Hemfosa nu istället bästa valet.  

Inom Telekom/Media utgår Ericsson efter en nedgradering till neutral rekommendation på grund av försämrade tillväxtutsikter. Istället inkluderas tillväxtraketen Betsson.

Till senaste Sektorfavoriter


Swedbanks syn på SEB   

 • Minst räntenettoberoende av de svenska bankerna.
 • Rabatt mot Handelsbanken och Swedbank.
 • Intressanta tillväxtmöjligheter i Tyskland.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 112 kronor 

LÄNK Läs även Börsoron sänkte bankerna och Bara en köpvärd svensk bankaktie


Swedbanks syn på Kinnevik  

 • Stor uppsida i onoterade innehav
 • Imponerande historik inom utveckling av nya verksamheter.
 • Stark portfölj av onoterade snabbväxande verksamheter.
 • Attraktiv uppsida i noterade innehav.
 • Diversifieringen medför en bra risk/avkastningsprofil 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 310 kronor 


Swedbanks syn på Ericsson 

 • Sämre tillväxtutsikter föranleder nedgradering.
 • Kina och Europa hämmade tillväxten i tredje kvartalet
 • Det finns en risk att det pågående skiftet mot större effektivitet i nätverken för att möta ökad datatrafik leder till att totalmarknaden för telekomutrustning minskar i värde. 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 92 kronor 


Swedbanks syn Betsson

 • En ocyklisk vinnare.
 • Stark operationellt momentum.
 • Optimal struktur för värdeskapande förvärv.
 • Värderingen är attraktiv.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 165 kronor 

Läs även Spelbolagen ocykliska vinnare


Swedbanks syn på Hemfosa

 • Fortsatt potential i nya förvärv i Norge.
 • Skapar mervärde via transaktioner.
 • Attraktiv värdering
 • Hög direktavkastning. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 110 kronor 


Swedbanks syn på Victoria Park

 • Stark tillväxt i intäkterna från fastighetsförvaltningen.
 • Nya förvärv är positivt.
 • Handlas med rabatt jämfört med de andra bostadstunga fastighetsbolagen Balder och Wallenstam. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 16 kronor 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan