Med SEB som den enda köpvärda svenska bankaktien bland sektorfavoriterna är det dags att höja blicken och titta närmare på skandinaviska alternativ. Danske bank är billigare än sina svenska konkurrenter och är dessutom överkapitaliserad, vilket öppnar för utdelningar och återköp av aktier. Möjligheterna till vinsttillväxt i takt med att den danska ekonomin återhämtar sig och huspriserna stiger är också goda 

Efter MQ:s tjurrusning på börsen i samband med senaste rapporten halkar aktien ned till en andraplacering inom konsumentsektorn. I toppen placeras i stället New Wave som väntas visa kraftigt förbättrad organisk tillväxt under 2015, och rimligen bör återfå sin plats i rampljuset efter flera tunga år. 

Utsikterna för fastighetssektorn är bättre än de varit på länge, drivet av en stark investeringsmarknad med lägre avkastningskrav och en förbättrad hyresmarknad. Samtidigt är marknadens förväntningar lågt ställda. Ett bolag som väntas gynnas av stigande fastighetspriser i centrala Stockholm är oförtjänt försiktigt värderade Hufvudstaden, som nyligen fick rekommendationen höjd till Köp och tas med bland Swedbanks Sektorfavoriter.

Till senaste Sektorfavoriter


Swedbanks syn på Danske Bank  

 • Stor möjlighet att dela ut överskottskapital i form av utdelningar och återköp av aktier.
 • Rabatt mot svenska banker.
 • Återhämtning i Danmark stödjer vinstutvecklingen.
 • Innebär en valutarisk

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 228 danska kronor 


Swedbanks syn på New Wave 

 • Förbättrad tillväxtprofil kommer att leda till en omvärdering av aktien.
 • Tillväxten kommer att accelerera under 2015.
 • Fördelaktig exponering mot USA och Europa.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 50 kronor 


Swedbanks syn MQ

 • Den starka marginalutvecklingen kommer att fortsätta under 2015
 • Lägst värdering i sektorn
 • Låg värdering och låg skuldsättning kommer att föranleda spekulation om uppköp

Rekommendation: Starkt Köp

Riktkurs: 47 kronor 

Läs även Full fart i MQ:s butiker


Swedbanks syn på Hufvudstaden

 • Aktien är felprissatt
 • Vi väntar oss stabilt förvaltningsresultat i det tredje kvartalet
 • Försiktigt värderade fastigheter
 • Substansrabatten är för stor 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 130 kronor 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan