Bland de underleverantörer till bilindustrin som Swedbank följer är exponeringen mot Volkswagen begränsad. Inte ens Trelleborg, vars hälftenägda bolag Trelleborgvibracoustics har uppskattningsvis 14-15 procent av sin försäljning till den tyska fordonstillverkaren, påverkas särskilt mycket av Volkswagenskandalen. 

Fästelementtillverkaren Bulten är främst exponerad mot Ford och Volvo, men har även en viss försäljning till Volkswagen. För norska Kongsberg Automotive går bara 3 procent av försäljningen till Volkswagenkoncernen. 

- Den direkta och omedelbara påverkan är därmed begränsad: Dessutom är det ju ännu inte riktigt klart hur situationen är i Europa, ens för Volkswagens del, och inte heller om andra tillverkare gjort liknande manipulationer, säger Mats Liss, aktieanalytiker.

Att diesel och utsläpp av kväveoxider är ett betydande miljö- och hälsoproblem är dock ingen nyhet. Bland annat har Paris beslutat att förbjuda dieselbilar från 2020, i London diskuteras samma sak och fullmäktige i Oslo förbjuder dieselbilar på gatorna de dagar då föroreningsnivåerna är extra höga.  

- Ökade kontroller och därmed kostnader för motortillverkare och deras underleverantörer är i förlängning en naturlig följd av Volkswagens bedrägliga beteende, och det missgynnar mindre leverantörer som inte kan slå ut kostnaderna på många enheter på samma sätt som stora tillverkare. 


Avgasrening i tunga motorer
De svenska underleverantörer som direkt är involverade i dieselmotorproduktion är Concentric och Alfa Laval genom det samägda bolaget Alfdex, men de levererar endast avgasrening till stora dieselmotorer till lastbilar, traktorer och andra bruksfordon. Trelleborg har en försäljning mot jordbrukstraktorer, som uppgår till ca 10%, varav eftermarknaden utgör en stor del förnärvarande.

- Diesel är ifrågasatt även här som bränsle på grund av utsläppen, men i tyngre motorer är bränslet svårare att ersätta med andra alternativ då deras verkningsgrad är sämre än dieselns. Eftersom det rör sig om större motorer och fordon är det också lättare att utrusta dem med adekvat reningsutrustning än i mindre bilmotorer, och enligt den kunskap vi har nu har reningsprocesserna kommit långt. På kort och medellång sikt påverkas Trelleborg, Concentric och Alfa Laval därför sannolikt inte alls av den rådande turbulensen kring Volkswagens persondieselbilar, säger Mats Liss. 

Läs även Bilförsäljningen mot rekordår men osäkerheten ökar och

Volkswagen inget problem för SKF och AutolivSwedbanks syn på Alfa Laval 

 • Har ingen exponering mot Volkswagen.
 • Världsledande kvalitetsbolag inom separatorer och plattvärmeväxlare.
 • Bättre orderingång än väntat i andra kvartalet.
 • Oväntat höga marginaler inom marinsegmentet.
 • Tillväxten i Kina, exklusive marinsegmentet, var god i det andra kvartalet

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 175 kronor


Swedbanks syn på Bulten 

 • Har endast begränsad exponering mot Volkswagen
 • Är en av Swedbanks sektorfavoriter.
 • Konsolideringen på marknaden för fästelement skapar möjligheter.
 • Svagare marknad i Kina diskonterad och kompenseras av konkurrenskraftiga fullserviceerbjudanden

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 90 kronor

Till Sektorfavoriter


Swedbanks syn på Concentric

 • Har ingen exponering mot Volkswagen.
 • Svag efterfrågan inom jordbruks- och anläggningssegmenten ger motvind i närtid.
 • Teknikförsprånget, särskilt inom variabel pumpteknologi gör att de långsiktiga utsikterna är goda. 
 • Är en potentiell uppköpskandidat. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 115 kronor


Swedbanks syn på Haldex

 • Har ingen exponering mot Volkswagen
 • Lastbilsmarknaden i USA är stark och den europeiska är på väg att återhämta sig.   
 • 2016 väntas den amerikanska marknaden försvagas, men det kompenseras av en starkare europeisk marknad och ökad försäljning av skivbromsar.
 • Brasilien och Kina utvecklas svagt men står bara för några procent av försäljningen. 
 • En betydande eftermarknad ger stöd.
 • Är en potentiell uppköpskandidat. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 115 kronor


Swedbanks syn på Kongsberg Automotive 

 • Bara 3 procent av försäljningen till Volkswagenkoncernen. 
 • Är en av Swedbanks sektorfavoriter.
 • Aktien handlas med en tydlig P/E-talsrabatt i förhållande till sektorn.
 • Risken är balanserad med en 40/60 fördelning mellan lastbils och bilmarknaden. 
 • Nya order ger stöd till försäljningen 2016 och åren efter.
 • Svagare marknad i Kina diskonterad.
 • Innebär en valutarisk 

Rekommendation: Köp

Riktkursen 7 norska kronor

Till Sektorfavoriter


Swedbanks syn på Trelleborg 

 • Har viss begränsad exponering mot Volkswagen genom hälftenägda bolaget TrelleborgVibracoustics.
 • Avsikten är att TrelleborgVibracoustics ska knoppas av i början av 2016. Värdet beräknas till 30-40 kronor per Trelleborgaktie.
 • Försäljning och rörelseresultatet bättre än väntat i andra kvartalet.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 180 kronor

 

Visste du att? 

EU planerar att börja göra verkliga utsläppskontroller från 2017 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan