Minusränta, uselt börsklimat i början på året, hårdare kapitalkrav och andra regleringar, förluster på lån till energibolag… Det går att göra listan lång över besvärligheter som de svenska bankerna brottas med för närvarande. 

Men även om SEB:s rapport var lite sämre än väntat var det ingen av de fyra svenska storbankerna som bjöd på några riktigt stora besvikelser, vilket gör att svenska banker fortsätter att sticka ut positivt vid en internationell jämförelse. 

- Med ett genomsnittligt P/E-tal på 11,3 och P/B på 1,3 är värderingen av banksektorn fortsatt attraktiv. Och medan vinsterna i stort sett kom in som väntat i första kvartalet, bör rapporterna ha tagit bort åtminstone en del av oron för vinsttillväxten i sektorn. Swedbank fortsätter att ha en positiv inställning till sektorn och anser att både Nordea och SEB är köpvärda, medan SHB-aktien är fullvärderad. I den egna aktien lämnar vi ingen rekommendation, säger Bengt Kirköen, aktieanalytiker.

Swedbanks syn på Nordea

 • Vinsten i första kvartalet var 10 procent bättre än vi hade förväntat, men i linje med konsensus. Bättre tradingintäkter och lägre kreditförluster var huvudavvikelserna, men vi ser dem som temporära.
 • Räntenettot och provisionerna var en smula åt det svaga hållet (-1 procent)
 • Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades mer än väntat till 16,7 procent, vilket är över gränsen på cirka 16 procent som gäller efter eventuellt höjda svenska riskvikter. Därmed ökar sannolikheten för att utdelningen kan höjas något för 2016. 
 • Kan leverera en direktavkastning på över 7 procent.

Rekommedation: Köp

Riktkurs: 92 kronor 


Swedbanks syn på SEB

 • Svagare start på året än väntat, med lägre provisionsintäkter, 
 • högre kostnader, större kreditförluster och en sämre kvalitet i intäkterna. 
 • Den justerade vinsten per aktie på 1,48 kronor var lägre än väntat. Men eftersom SEB påverkas mer av marknadsfluktuationer än konkurrenterna ser vi det som en tillfällig effekt av svaga kapitalmarknader i början på året. 
 • Kärnkapitalrelationen landade på 19, procent vilket var högre än väntat.
 • Värderingen till P/B 1,2 är attraktiv och direktavkastningen på cirka 7 procent bör ge stöd för aktien.
 • Kursnedgången efter rapporten ger ett köptillfälle.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 93 kronor


Swedbanks syn på Handelsbanken

 • Vinsten i första kvartalet var åt det svaga hållet
 • Kärnkapitalrelationen landade på 22,7 procent vilket var högre än väntat och gör att ett genomförande av förslaget om högre riskvikter blir en ickehändelse.
 • Den högre kärnkapitalrelationen gör att utdelningsprognosen höjs till 6 kronor (4,5)
 • Fortsatt press på intäkterna gör att vinstestimaten sänks med cirka 2 procent
 • Aktien är fullt prissatt

Riktkurs:110 kronor

Rekommendation: Neutral


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan