Swedbanks syn på Kungsleden

  • Ny aktie i Fokusportföljen
  • Fastighetsportföljen har förbättrats
  • Inkomsterna från fastighetsförvaltning väntas öka med 47 procent i första kvartalet, jämfört med samma period föregående år.
  • Siktar på att reducera den finansiella risken med nya finansiella mål
  • Attraktivt värderade kassaflöden och substans

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 70 kronor

Till Fokusportföljen 

Swedbanks syn på Klövern

  • Åker ur Fokusportföljen 
  • Markant ökning av inkomsterna från fastighetsförvaltning hjälpte finansiellt netto
  • Intressant projektportfölj
  • Billigt sett till kassaflödet
  • Det förlorade kontraktet med Ericsson gör att riktkursen justeras ned med 50 öre.

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 10 kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan