Ingen kan gärna ha missat att den globala stålindustrin har problem med överkapacitet och bristande lönsamhet. Trots negativt rörelseresultat klarar sig SSAB dock bättre än många konkurrenter. Första kvartalets justerade resultat på minus 190 miljoner kronor var i linje med Swedbanks prognos, men betydligt bättre än konsensus, som låg på minus 337 miljoner kronor.

Främsta skälet är att specialstålen och den amerikanska verksamheten går bättre, medan efterfrågan i Europa fortsätter att gå sämre än väntat. 

SSAB har en relativt hög belåning för att vara i stålsektorn, vilket rimmar illa med den starkt cykliska verksamheten. Att SSAB därför gör en riktad nyemission i samband med den i sammanhanget starka rapporten kommer därför knappast som en stor överraskning. Målet är att är koncernens skuldsättning, som i dagsläget är 23 miljarder kronor, ska ned med 10 miljarder kronor vid utgången av 2017. Av dessa svarar nyemissionen för hälften, och försäljningar av perifera verksamheter och positiva kassaflöden ska stå för återstoden. 

SSAB räknar också med att kunna kamma hem ytterligare 300 miljoner kronor i besparingar och synergivinster från förvärvet av Rautaruukki. Det nya målet är att på årsbasis ha sänkt kostnadsnivån med 2,8 miljarder kronor jämfört med kostnadsnivån då förvärvet gjordes. 

Swedbank är rådgivare till SSAB i samband med nyemissionen och lämnar därför ingen rekommendation i aktien. 


Rapportsummering SSAB 

  • Kvartalsresultatet var bättre än marknaden väntat  
  • Affärsområdena Special Steel och SSAB Americas går bättre än väntat, medan SSAB Europe går sämre. 
  • Efterfrågan i första kvartalet var bättre än i slutet på förra året i både Nordamerika och Europa och väntas vara stabil under andra kvartalet, jämfört md det första. 
  • SSAB gör riktad nyemission på 5 miljarder kronor till nuvarande aktieägare.


Visste du att?
Den industriella revolutionens vagga, Storbritannien, riskerar att stå helt utan egna stålverk den 28 maj, då Tata Steel stänger sina verk, om ingen köpare dykt upp innan dess. 

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan