Det är nästan för enkelt för att man ska tro att det är sant. Men den som varje år sedan 2001 köpt en likaviktad portfölj med de fem bästa utdelningsaktierna i OMXS30 har distanserar det breda indexet med hästlängder. 

Under dessa 15 år har kursuppgången för utdelningsportföljen varit 225 procent jämfört med 37 procent för indexet som helhet. 

- Det motsvarar en genomsnittlig årlig uppgång som är 6 procent högre för utdelningsportföljen. Det är en betydande skillnad, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg.

Skillnaden blir ännu större när man inkluderar utdelningen. I genomsnitt genererade utdelningsportföljerna en årlig avkastning på 14,3 procent, medan totalavkastningsindex gett 8,1 procent om året. 

- Man ska komma ihåg att det handlar om genomsnitt under en lång period, vilket visar att modellen fungerar, men inte att utdelningsportföljen slår OMXS30 varje år. Mätt exklusive utdelningarna har kursuppgången för utdelningsportföljerna varit större i nio av de 15 åren, och om man inkluderar utdelningarna så distanserar utdelningsportföljen index 11 av 15 år. 

Hur ska man då förklara att en så enkel placeringsapproach kan ge så mycket högre avkastning än ett brett index? 

- Tvärtemot vad man kanske kan tro är det inte utdelningen i sig som skapar mervärdet, utan de högutdelande bolagens förmåga att generera stora fria kassaflöden som kan delas ut till aktieägarna. Det gör att aktier i bolag som har hållbart höga utdelningsnivåer ofta belönas med stigande kurser.

Utgångspunkten för framtagandet av utdelningsportföljen är den faktiska utdelningen för föregående år. För 2016 års utdelningsportfölj innebär det att utdelningen från 2015 använts för att vaska fram de bolag som ger högst direktavkastning. 

I portföljen för 2016 hamnar Nordea, Tele2, Swedish Match, Teliasonera och SEB. (se tabell) 

Vid beräkningarna av det historiska utfallet sedan 2001 har inte någon hänsyn till hållbarheten i utdelningsnivån tagits, men gör man det blir utfallet med stor sannolikhet ännu bättre. 

- I 2016 års utdelningsportfölj skulle det i så fall innebära att Tele2, som delar ut långt mer än vinsten, väljs bort till förmån för nästa bolag i listan, vilket är Swedbank (banken lämnar ingen rekommendation i den egna aktien), säger Lars Söderfjell. 


Swedbanks direktavkastningsportfölj 2016


BolagDirektavkastning RekomendationRiktkurs
Nordea7,6 %Köp92 kr
Tele27,3 %Neutral80 kr
Swedish Match7,3 %Neutral275 kr
Teliasonera7,2 %Köp52 kr
SEB6,7 %Köp 96 kr
Swedbank6,2 %ingeningen

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan