Verkstadsbolagens försäljning i andra kvartalet kom överlag in i linje med ganska lågt ställda förväntningar. Marginalerna var dock bättre än väntat både i absoluta tal och sekventiellt.

- Sett från år till år blir det också lättare och lättare för bolagen att förbättra försäljningsvolymerna relativt föregående år. Det gäller för övrigt även innevarande kvartal, eftersom tredje kvartalet 2015 var svagt, säger Anders Roslund, analyschef.

Även den så viktiga orderingången levde i stort sett upp till förväntningarna med en bara något svagare efterfrågan på basorder, som beroende på hur företagen definierar dem normalt står för 70-90 procent av omsättningen. Däremot var efterfrågan sämre när det gäller stora order jämfört med samma kvartal föregående år.  


USA sämre än väntat 
Vad gäller efterfrågan i de stora regionerna var den ungefär som förväntat i Europa och Kina, medan den överraskade negativt i USA.

 - Försäljningen var lite bättre än väntat i Europa, som sakta men säkert återhämtar sig. I Kina har efterfrågan stabiliserats på en lägre nivå än tidigare, men utvecklingen är bättre än befarat. För USA var utfallet i andra kvartalet det motsatta; sämre än marknaden väntat sig. Allt investeringsrelaterat, och i synnerhet allt som hade med energi och råvaror att göra, var väldigt svagt under andra kvartalet i USA. 


Översatt till hela världsekonomin innebär det att aktiviteten fortsätter att vara OK. De stora investeringsbesluten, som kräver stark tillförsikt om större framtida efterfrågeökningar, uteblir  dock fortfarande. 

Man kan fråga sig hur det sakta världsekonomiska lunkandet hänger ihop med de överlag kraftigt positiva marknadsreaktionerna på rapporterna? 

- Förklaringen är den positiva marginalutvecklingen, som denna gång inte är valutarelaterad utan beror på de ofta sedan flera år pågående kostnadsprogrammen, och som nu märks tydligt i resultaten för bland andra Sandvik, Volvo och ABB.


Väl snabb uppgång
Den fina marginalutvecklingen till trots anser Swedbank att den senaste tidens kursuppgångar i verkstadssektorn i många fall gått lite väl fort och banken har neutralrekommendation i flertalet verkstadsbolag som ABB, Atlas Copco, Alfa Laval och SKF.

- Det finns dock ganska gott om tecken på att konjunkturen är på väg åt rätt håll: råvarumarknaderna har piggnat till och konsumenterna är starka i Europa, Kina och USA, vilket tydligt märks i till exempel bilförsäljningsstatistiken och på Electrolux  försäljningen av vitvaror och Assa Abloys försäljning av lås. Men vår bedömning är ändå att aktiemarknaden för snabbt diskonterat en vändning uppåt i ekonomin och högre tillväxt under nästa år. 

Det innebär emellertid inte att Swedbank byter fot och rekommenderar sälj i verkstäderna. 

- Vårt huvudscenario är fortfarande att konjunkturen successivt förbättras. Men vi fortsätter att förorda konsumentnära verkstadsbolag som Autoliv, Assa Abloy och Electrolux, där vi faktiskt ser en volymtillväxt.  

Utöver dessa är Sandviks och Volvos aktier köpvärda. Tack vare omfattande kostnadsbesparingsprogram kan dessa bolag nämligen fortsätta att lyfta marginalerna även om efterfrågan inte stiger. 


Volvo sticker ut
- Till skillnad från Sandvik har Volvoaktien inte följt med de andra verkstadsjättarna upp, vilket var anledningen till att vi lyfte in aktien bland Sektorfavoriterna igår. Marknaden har fokuserat på kartellböter och svag efterfrågan i USA. Men även om böterna naturligtvis svider påverkar de inte den framtida intjäningen och Volvo har inte sämre förutsättningar i USA än vad de andra verkstadsbolagen har. I rapporten var marginalutvecklingen i Europa dessutom väldigt bra och Volvo överraskande positivt, utan att få betalt för det av aktiemarknaden, säger Anders Roslund. 


Swedbanks syn på Assa Abloy

 • Imponerande besparingar, prishöjningar och volymtillväxt.
 • Omstruktureringsprogram i fjärde kvartalet 2016 på 1,5 miljarder kronor är positivt.
 • Mixen av förvärv, stark organisk tillväxt från nya produkter och den strukturella kostnadsbesparingsprocessen bör ge stöd åt tillväxten under de kommande åren.
 • Är med i Swedbanks Fokusportfölj.
 • Är en Sektorfavorit 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 200 kronor

Till Fokusportföljen

Till Sektorfavoriter (kräver inloggning)


Swedbanks syn på Autoliv

 • Orderingången balanserar guidningen och resultatet
 • Stabila order, om än något kostsamma
 • Takatas problem driver på tillväxten
 • Autoliv förväntas uppgradera sitt långsiktiga försäljningsmål
 • Är med i Swedbanks Fokusportfölj

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 1025 kronor

Till Fokusportföljen


Swedbanks syn på Electrolux

 • Europavändningen imponerar - ger högre framtida marginaler
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt under 2016-2018
 • Är en sektorfavorit 
 • Är med i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 260 kronor

Till Fokusportföljen

Till senaste Sektorfavoriterna (kräver inloggning) 


Swedbanks syn på Sandvik

 • Trots en förväntat oförändrad försäljningsnivå ska kraftiga kostnadsbesparingar förbättra Sandviks rörelseresultat med 7 procent om året till och med 2018, exklusive valuta och metallpriseffekter. Det är aggressiva men trovärdigt, anser Swedbank.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 100 kronor


Swedbanks syn på Volvo

 • Återhämtning på lastbilsmarknaden i Europa ger stöd.
 • Volvo ha goda förutsättningar att lyfta resultatet under kommande år med stöd av en viss marknadsåterhämtning och återstående effekter om drygt 3 miljarder kronor av det
 • strukturella kostnadsbesparingsprogrammet. 
 • Aktien har haft en svagare utveckling än de andra större verkstadsbolagen och värderas med en klar och oförtjänt rabatt.
 • Är en ny sektorfavorit 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 105 kronor 

Till senaste Sektorfavoriterna (kräver inloggning) 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan