Fram till den sura börsreaktionen i samband med Novo Nordisks rapport för andra kvartalet hade Swedbank Neutral rekommendation i aktien. 

- Vår bedömning då var att marknaden inte tagit tillräcklig hänsyn till prispressen och den hårdnande konkurrensen på den för Novo så viktiga amerikanska marknaden. Nu är läget annorlunda. Förväntningarna har kommit ned och kursen reflekterar mer än väl risken för prispress och eventuella rabatter som Novo måste ge i USA. Vi höjer rekommendationen till Köp, men behåller den gamla riktkursen, säger Johan Unnerus, aktieanalytiker.   

Vad var det då som orsakade det kraftiga kursfallet i Nordens största aktie? Försäljningen i andra kvartalet var bara tre procent lägre än marknadens förväntningar, och vinsten per aktie var till och med något bättre än väntat, så på ytan bjöd rapporten inte på några överraskningar. Och försäljningstillväxten i Kina, som legat oroande stilla några kvartal, fick ordentlig fart med en nästan 20-procentig ökning. 

Skrämselhickan orsakades i stället av mycket lägre tillväxt, hårdare konkurrens och prispress i USA. 

- USA stod för mer än 65 procent av Novos tillväxt i första kvartalet. Novo berättade inte hur stor andelen var i andra kvartalet. Men det rör sig sannolikt om mindre än 35 procent, och utsikterna är ännu sämre på grund av ökad konkurrens inom insulin och för Novos Victoza från Eli Lillys Trulicity, ett förlorat kontrakt och lägre genomsnittspriser.

Till det ska läggas risken för ännu större framgångar för Trulicity, som nu har 20 procent av den amerikanska marknaden, jämfört med Victozas 52 procent, och dessutom kommande konkurrens från biosimilarer för det långtidsverkande moderna insulinet Levemir.

- Den kombinerade effekten av större motvind än väntat och svagare utsikter på den amerikanska marknaden är helt klart negativ för Novo Nordisk och gör att osäkerheten ökat inte bara om utvecklingen i år utan även under 2017, vilket sannolikt förklarar den kraftiga marknadsreaktionen. 


Stadigt växande diabetsmarknad
Den globala marknaden för diabetsläkemedel växer stadigt i takt med att antalet diabetiker ökar. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, ökade andelen vuxendiabetiker i världen från 4,7 procent 1980 till 8,5 procent 2014. Men eftersom jordens befolkning dessutom ökar har antalet diabetiker under samma tid nästan fyrdubblats från 108 miljoner till uppskattningsvis 422 miljoner. Av dessa är cirka 30 miljoner amerikaner, och ytterligare 1,4 miljoner av landets invånare får diagnosen årligen.

- För att Novo Nordisk ska ha en chans att överträffa volymtillväxten på diabetsmarknaden måste företaget lyckas på den amerikanska marknaden. Även om prispressen ökat är USA fortfarande den största och minst priskänsliga diabetesmarknaden, där priserna ofta är högre, volymerna större och volymtillväxten bättre än på andra marknader.

Att konkurrenten Eli Lillys Trulicity vinner terräng och den amerikanska marknadens stora betydelse för Novo Nordisk gör att de nya produkter som är på väg till marknaden nu är viktigare än tidigare. 

Redan inom tre månader, väntas ett amerikanskt godkännande av Xultophy, som är en kombination av Tresiba och Victoza, och som med stor framgång säljs i Europa sedan 2015.

Inom 3-6 månader väntas också registreringen av det långtidsverkande insulinet Semaglutide, med potentiell lansering 12 månader senare.

- För att försvara en hög värdering av Novo-aktien krävs att dessa två händelser får ett positivt utfall, konstaterar Johan Unnerus.

På längre sikt är den stora frågan om Novo Nordisk kan fortsätta vara en attraktiv tillväxtkomet, eller om bolaget i stället utvecklas till ett vanligt stort globalt läkemedelsföretag bland andra. 

Swedbanks bedömning är att Novo Nordisk har goda förutsättningar att fortsätta växa inom diabetsmarknaden och att denna marknad växer tillräckligt för att både Novo Nordisk och Eli Lilly ska få plats. 

- Kortsiktigt står Novo inför några tuffa kvartal, men från andra halvan av 2017 räknar vi med att Novo kan växa organiskt med 6-8 procent igen. Så hög tillväxt på en marknad med betydande inträdesbarriärer är attraktivt i en värld där tillväxt är en bristvara och räntorna fortsätter att vara låga. Börsens dom har varit för hård och vi ser kursnedgången som en attraktiv möjlighet att komma in i akten till ett lågt pris, säger Johan Unnerus.


Swedbanks syn på Novo Nordisk

  • Det är svårt att överskatta den amerikanska marknadens betydelse För Novo Nordisk. Men pris- och rabattrisken i USA reflekteras nu i förväntningar och värdering. 
  • Den negativa aktieprisreaktionen efter rapporten var överdriven.
  • Marknadsledande Novo Nordisks globala framgångar på diabetsmarknaden har goda förutsättningar att fortsätta lång tid framöver.
  • Aktien innebär en valutarisk
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 375 danska kronor


Visste du att?

  • Det finns en oro på marknaden för att oavsett vem som vinner det amerikanska presidentvalet så kommer deras politik att skada hälsovårdssektorns lönsamhet. Clinton vill pressa läkemedelspriserna och Trump skrota Obamacare, som lyft resultatet för amerikanska sjukhus eftersom de fått fler patienter. Men för att någon av kandidaterna ska få igenom några större lagförändringar krävs att demokraterna eller republikanerna vinner inte bara Vita Huset, utan också Representanthuset och Senaten, vilket inte är sannolikt. 
  • Vid fem av de sex senaste amerikanska presidentvalen har hälsovårdssektorn gått cirka 4 procent bättre än aktiemarknaden i stort. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan