Vad är Swedbank Trading

Swedbank Trading är en aktiemarknadsbaserad produkt bestående av enskilda affärsidéer. Dessa affärsidéer har generellt sett en kortare tidshorisont. Utöver vår fundamentala syn för bolaget baseras därför dessa även i stor utsträckning på rådande marknadsmomentum samt teknisk analys.

Anledningen till detta är att rådande momentum och sentiment på kort sikt tenderar att ha större förklaringsfaktor för aktieprisrörelsen än en traditionell kassaflödesmodell.

Affärsidéer i Swedbank Trading harmoniserar därför inte alltid med de bolag som Swedbank Analys ser har den största fundamentala potentialen, då dessa avser en tidshorisont på tolv månader framåt i tiden.

- Detta är ju heller inte mer konstigt än att det på en geografisk plats kan spås bli varmt väder de kommande dagarna, men att det samtidigt spås bli kallare väder längre fram i tiden på samma plats, säger Martin Hallström, marknadsanalytiker och ansvarig för Swedbank Trading.


Enskilda affärsidéer med kort tidshorisont

Swedbank Trading är ingen placeringsportfölj, utan varje affärsidé som presenteras ska ses enskilt och var för sig. Öppning och stängning av affärsidéer i Swedbank Trading sker på dynamisk basis och antalet öppna affärsidéer varierar över tid. 

På kort sikt kan alltid rådande marknadssentiment förändras på så sätt att en akties kurs rör sig åt endera hållet oavsett om något fundamentalt har hänt i bolaget eller inte. 

För att inte riskera att fastna i en större förlustposition finns det därför ur ett riskhanteringsperspektiv alltid med en i förväg bestämd nivå för stop-loss för varje enskild affärsidé. Detta innebär att affärsidén stängs skulle denna uppsatta nivå nås. Det är ju dock självklart fritt upp till var och en att använda egna nivåer för stop loss utifrån hur stor risk man är beredd att ta.


Prenumeration av Swedbank Trading till din epost

Sedan Swedbank Trading lanserades i början av 2014 har en efterfrågad funktion varit möjligheten att erhålla affärsidéerna via epost då de öppnas respektive stängs.

- För att tillmötesgå detta behov går det därför nu välja att via epost få utskick då en förändring sker i Swedbank Trading, säger Robert Oldstrand, marknadsanalytiker och ansvarig för Swedbank Trading. 

Detta innebär att man får ett epostmeddelande då en affärsidé öppnas eller stängs. På så sätt riskerar man inte att missa då det sker en händelse i produkten. 


Anmäl dig till utskicken av Swedbank Trading här

Mer information om Swedbank Trading:

Swedbank Trading - Produktblad
Swedbank Trading - Frågor & Svar
Arkiv för Swedbank Trading på Aktiellt