Swedbanks syn på Volvo 

  • Rabatterad marknadsledare
  • Strukturförändringar kan komma
  • Värderingsrabatt


Rekommendation: Köp

Riktkurs: 110 kronor


Swedbanks syn på SKF

  • Låg värdering och lågt ställda förväntningar
  • Potential när efterfrågan vänder upp
  • Direktavkastningen överstiger 4 procent

Rekommendation: Köp

Riktkurs : 160 kronor


Swedbanks syn på Electrolux

  • Europavändningen imponerar
  • Lönsamheten i USA snart återställd
  • Stabil tillväxt

Rekommendation: Köp

Riktkurs : 260 kronor 

Swedbank TV
Se Veckans börs

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan