Swedbanks positiva synen på Stockholmsbörsen motiveras av bättre konjunkturutsikter, svagare krona samt en rimlig värdering. Swedbanks prognoser för vinsttillväxten 2017 ligger på 8 procent. Det kan jämföras med marknadens konsensus som ligger på 6 procent. 

- Vi anser att sannolikhet för fortsatt förbättring i den globala ekonomin är hög. Därför räknar vi med att marknadens förväntningar kommer att stiga och visa sig i form av positiva vinstrevideringar, säger Anders Roslund, analyschef.

För 2017 väntas Stockholmsbörsen ge en totalavkastning på 8–10 procent, drivet av en vinsttillväxt på 8 procent och en direktavkastning på 4 procent.

- Med stigande råvarupriser, ökad industriaktivitet och en svag krona ser vi en stark vinsttillväxt under första halvåret 2017.

Största bidragande sektorn väntas bli industribolagen och H&M. 

- Industrisektorn går in i 2017 med stabila marginaler och om industribolagen dessutom får stöd från stigande volymer och en svag krona kan detta skapa en kraftig operationell hävstång. Slutsatsen blir därför att den svenska aktiemarknaden erbjuder en attraktiv potential givet en rimlig värdering och positiva utsikter för vinsttillväxt, säger Anders Roslund. 


Swedbanks främsta aktieval för 2017  

  • Autoliv
  • Electrolux
  • H&M
  • SEB
  • SKF
  • Sobi
  • Stora Enso
  • Volvo 
  • MTG

Under mellandagarna kan du läsa mer om Swedbanks syn på de enskilda bolagen i separata artiklar i Aktiellt. 

Läs även MTG på väg mot nästa nivå

Affärsidé
För den som enkelt vill köpa åtta  av de nio aktierna i listan har Swedbank tagit fram ett attraktivt alternativ: Aktiebevis Svenska favoriter 2017. Läs mer om denna placering. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan