För H&M-aktien har 2016 varit lite av en berg- och dalbana med kurser som gått upp och ner med från högst 300 ner till 235 kronor. Ingen av rapporterna hittills, inklusive den för tredje kvartalet, har visat på så bra marginaler som marknaden är van vid från den svenska klädkoncernen.

 –Till stor del beror det på att H&M inte haft den försäljningstillväxt man räknat med på grund av en varm vår och tidig höst, och det är något som påverkat branschen i stort, påpekar analytikern Stefan Olsson.

Försäljningstillväxten är viktig för H&M och siffrorna för november, upp 9 procent låg en bit under de 11,7 procent som Swedbank estimerat.

– Det jag tyder av siffrorna är att man inte kunnat utnyttja ytorna tillräckligt bra i butiksnätet. Men reaktionen blev lite överdriven av marknaden, säger Stefan Olsson.


Investeringskostnader i e-handeln 

Stora investeringskostnader i onlinehandeln har pressat resultatet men enligt H&M är de satsningarna nu till största delen gjorda. Med en väl fungerande e-handel på plats kan också H&M bättre ta upp konkurrensen från aktörer som Zalando och Amazon. Numera har H&M på många marknader en e-tjänst som bättre matchar konkurrenterna med fria returer och att det går att lämna tillbaka vara i butik.

 Swedbank har justerat ner bruttomarginalen och lagt in en liten höjd risk för fjärde kvartalet, förväntningen 56,7 procent är dock ingen dramatisk sänkning från tidigare estimatet 57 procent.

Framåt ser banken en positiv trend tack vare en växande andel e-handel samt nya koncept som H&M Beauty och Sportswear. Kompletterande varumärken som COS, Weekdays och & Other Stories ger dessutom potential i angränsande kund- och prissegment.

Givet en fortsatt stark försäljningstillväxt och stringent kostnadskontroll räknar Swedbank med en tillväxt för vinst per aktie på i genomsnitt 9 procent per år under perioden 2016-2018.


Nya marknader 

H&M har under lång tid satsat på att öka antalet butiker med en expansion på mellan 10 – 15 procent per år. Hur länga klarar då bolaget att hålla den takten?

– Det finns marknader där de fortfarande inte är så närvarande, som Latinamerika och Kina. Det går även att växa mer i USA som idag bara står för 12 procent av försäljningen. Kan H&M minska beroendet i norra Europa blir man också mindre känsliga för lokala vädereffekter, säger Stefan Olsson.

En stark dollar är i stort sett inte gynnsam för H&M eftersom inköpen i Asien görs i dollar, men enligt Stefan Olsson kan en ökande marknad i USA tillsammans med säkrad valutahandel kompensera för det.

 

 Swedbanks syn på H&M

  • Dämpad tillväxt och marginalutveckling kortsiktigt.
  • Stora investeringar börjar ge resultat under 2017.
  • Attraktiv värdering givet långsiktig tillväxtpotential.
  • Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 300 kronor 

Läs även Främsta aktievalen för 2017

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan