Yngre mediekonsumenter ställer helt andra krav och har andra konsumtionsbeteenden än tidigare generationer. De vill själva bestämma hur, när och vad de vill titta på. Det gör att medielandskapet förändras i snabb takt och att traditionella medieföretag måste anpassa sig. MTG var tidigt ute med att uppdatera sin strategi för att möta den nya efterfrågan. Redan 2007 startade bolaget Viaplay, då som Viasat on demand, en streamingtjänst som erbjuder sport, film, serier och underhållning för barn via nätet.

Samtidigt som mediekonsumtionen flyttar online blir innehållet allt viktigare. Telekomoperatörer och it-företag konkurrerar nu med medieföretagen om att erbjuda det bästa innehållet. Det blev tydligt senast genom uppgifterna om att e-handelsföretaget Amazon ger sig in i kampen om tv-rättigheterna till de stora amerikanska proffsidrotterna samtidigt som bolaget förbereder en global expansion av sin streamingtjänst Prime.

Stark innehållsportfölj
MTG har varit med på noterna och sett till att skaffat sig en mycket stark innehållsportfölj, framförallt inom sportsegmentet där bolaget köpt rättigheterna till bland annat OS, hockeyns World Cup och brittiska fotbollsligan Premier League. Därutöver satsar MTG på utveckling av eget innehåll som distribueras på de egna plattformarna och via tredje part. Hit hör till exempel serien Swedish Dicks som hade premiär på Viaplay i september och vars globala distributionsrättigheter samma månad såldes till underhållningsjätten Lionsgate.

Den starka innehållsportföljen och plattformen Viaplay gör att Swedbank har en positiv syn på MTG-aktien.

- Vi anser att man har den starkaste innehållsportföljen inom det kapitalstarka sportsegmentet. Det har bidragit till att MTG har lyckats höja priserna utan att förlora tittare. Sedan 2013 har Viaplays omsättning ökat fem gånger medan tittarandelen gått upp 3,7 gånger. Idag har MTG en mycket konkurrenskraftig plattform i Viaplay som är en topprankad leverantör i den Nordiska marknaden, säger Stefan Wård, aktieanalytiker.

En annan anledning till att Swedbank tror på MTG-aktien är de investeringar som bolaget gjort inom affärsområdet MTGx, strukturerat i de tre vertikalerna e-sport, digitala videonätverk och spelutveckling.

Potential i nya investeringar
Under 2015 investerade MTG i Turtle Entertainment, moderbolaget till ESL som äger ett antal av de ledande ligorna inom e-sport, och i Dreamhack, som har en stark position inom event och galor för e-sport. Samma år investerade MTG också i Splay Networks och ZoominTV. Bägge bolagen är aktiva inom så kallade multi channel networks, vilket kan beskrivas som nätverk baserade på en videoplattform som exempelvis Youtube. Zoomin har ett globalt nätverk på över 3 500 videojournalister runt om i världen och Splay’s nätverk består av ett antal personligheter som genererar innehåll främst för den nordiska marknaden.

I maj 2016 investerade MTG i Engage Sports Media, ett multi channel network specialiserat på sport i Storbritannien. Den senaste investeringen inom MTGx genomfördes i oktober 2016. Investeringen som skedde i InnoGames, en tysk speltillverkare för mobila plattformar, innebar att MTG tog steget in på online-spelmarknaden.

Swedbank anser att MTG-aktien ännu inte återspeglar potentialen i de nya investeringarna inom MTGx.

- MTG har genom sina investeringar etablerat en stark position inom e-sport. Vi tror att man har goda förutsättningar att kapitalisera på denna position framgent. Ur ett aktieperspektiv anser vi att man inte fått betalt för någon av de nya investeringarna då de inte återspeglar sig i värderingen av MTG. Vi tror att 2017 kommer medföra fortsatt framgång för MTGx i termer av tillväxt och marknadsposition, men även med en tydlig utveckling mot lönsamhet, säger Stefan Wård.

Swedbank tror att MTGx kan stå för så mycket som en tredjedel av MTGs värdering inom ett par år. Vad gäller risken i aktien anser Swedbank att den är relativt modest på nuvarande nivå. Swedbank ser inte någon stor nedsida från dagens kurs även om utvecklingen i MTGx inte möter förväntan över kommande tolv månader.


Swedbanks syn på MTG

  • MTG har en mycket konkurrenskraftig plattform i Viaplay.
  • MTG har den starkaste innehållsportföljen inom det kapitalstarka sportsegmentet.
  • Investeringarna inom MTGx återspeglas ännu inte värderingen av aktien.


Riktkurs: 295 kronor över kommande 12 månader

Rekommendation: Köp


Läs mer i Fokusportföljen


Visste du att?
I augusti lanserade MTG ytterligare en streamingtjänst, Viafree, som bygger på samma plattform som Viaplay. Viafree samlar innehåll från MTGs linjära tv-kanaler TV3, TV6, TV8, TV10. Dessutom har Viafreee innehåll från MTV och Comedy Central samt från MTGs egenproducerade och förvärvade webbproduktioner.Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan