Nettoförändringar under vecka 48

Under föregående vecka tappade börsen lite drygt en procent. Investerarkollektivet fortsatte dock under veckan med att i relativt stor utsträckning öka sin aktieexponering. Det var dock en stor spridning i det som handlades och några specifika sektortrender är därmed svåra att urskilja.

De aktier som köptes under veckan var Novo Nordisk, Boliden, Balder Pref, Astrazeneca, Ica Gruppen, och Swedbank.

Novo Nordisk och Boliden ligger med i Swedbanks Sektorfavoriter och Boliden ingår även i Swedbanks Fokusportfölj. Swedbank rekommenderar köp i båda aktierna.  

De aktier som främst såldes under veckan var Volvo, Telia, Autoliv, Enquest, SKF, och SOBI.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 48

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan