Swedbanks syn på Electrolux

 • Europavändningen imponerar
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt
 • Nya besparingspaketet fick marknaden på bättre humör 
 • Är en Sektorfavorit
 • Är med i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 250 kronor 


Swedbanks syn på MTG

 • Välpositionerat för framtiden. Riktkurs och rekommendation höjs.
 • Viaplay och Viafree förbättrar tillväxten i Nordic Entertainment
 • MTGx har fortsatt gynnsamma tillväxtutsikter
 • Ökad visibilitet och bättre förståelse för verksamheten leder till en högre värdering. 
 • Är en Sektorfavorit 
 • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Starkt Köp 

Riktkurs: 330 kronor

Läs även MTG på väg mot nästa nivå


Swedbanks syn på Trelleborg

 • Höjd riktkurs inför kapitalmarknadsdagen den 15 december
 • Fokus på organisk tillväxt och kompletterande förvärv
 • Nya finansiella mål är en möjlighet
 • Förväntningar om stöd från jordbruksdelen, valuta och synergier
 • Är med i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 190 kronor

Swedbank TV
Se Veckans börs

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan