SEB är en av tre aktier som är med i Swedbanks Fokusportfölj på kriterierna hög och uthållig direktavkastning. Rapporten för fjärde kvartalet 2015, och SEB:s presentation av en ambitiös ny affärsplan, bekräftar bilden av SEB som en pålitlig utdelningsaktie. För 2015 föreslås en utdelning på 5,25 kronor per aktie, vilket var något högre än de 5 kronor Swedbank räknat med. 

Intäkterna i fjärde kvartalet kom in betydligt bättre än förväntat, men det berodde till stor del på lägre kreditförluster än väntat och intäkter av engångskaraktär. Ur ett utdelningsperspektiv är det viktigare att även kärnkapitalrelationen var högre än väntat, hela 18,8 procent jämfört med väntade 17,9. Det är väsentligt högre än vad Finansinspektionen kräver. 

- Den starka kapitaluppbyggnaden ger gott stöd för vårt antagande om att SEB kan fortsätta hålla en hög utdelningsnivå på omkring 70 procent av vinsten, och att kupongen kan stiga år från år. För 2016 väntas utdelningen höjas till 6,25 kronor per aktie. SEB fortsätter att vara en av våra utdelningsfavoriter, säger Bengt Kirkøen, aktieanalytiker. 

Till Fokusportföljen


Swedbanks syn på SEB

  • Intjäningen var stark i fjärde kvartalet. 
  • Attraktiv direktavkastning på drygt 6 procent.
  • Utdelningarna väntas kunna höjas år för år.
  • Attraktiv värdering
  • Är med i Swedbanks fokusportfölj

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 100 kronor 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan