Till senaste Sektorfavoriterna

Swedbanks syn på Axfood

 • Imponerande vinstmomentum kommer att bestå även 2016-2018
 • Bolaget är helt rätt positionerat för strukturell tillväxt.
 • Är välpositionerat i det pågående kanalskiftet mot e-handel.
 • En genomsnittlig direktavkastning på attraktiva 6,5 procent väntas under de kommande tre åren.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 175 kronor


Swedbanks syn på H&M

 • Fjärde kvartalet blev som förväntat, men svag guidning för 2016.
 • Med tanke på utsikterna för försäljning och vinsttillväxt och de blygsamma förväntningarna, samt den mycket höga rabatten mot Inditex är värderingen inte krävande.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 320 kronor


Swedbanks syn på Intrum Justitia 

 • Avslutade 2015 starkt
 • Fin tillväxt för köpta skuldportföljer bör ge tillväxt under 2016

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 280 kronor


Swedbanks syn på Getinge 

 • Efter rapporten för fjärde kvartalet är förväntningarna inte lika uppblåsta på 2016.
 • Vi ser positivt på förbättringarna för Infection Control, minskad press på bruttomarginalen och en förbättrad kostnadskontroll.
 • Potentiellt försenad FDA-process och det slutgiltiga USA-beslutet är riskerna under det första halvåret i år.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 195 kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan