Börsbolagens samlade intäkter stämde på decimalen när med analytikernas förväntningar. Rörelseresultatet blev något lite bättre, medan rörelseresultatet före skatt blev marginellt lite sämre.  

- Totalt sett bjöd rapportsäsongen på mycket få överraskningar. Avvikelserna jämfört med prognoserna var de minsta som hittills noterats, säger Lars Söderfjell. 

Bland de bolag som stack ut positivt i rapporterna hittar vi ABB, Electrolux, Fingerprint, NCC, SEB och Skanska. De största besvikelser kom från Astrazeneca, Boliden, Getinge, SKF, Volvo och Swedish Match. 

- Någon entydig sektortrend går det följaktligen inte att hitta bland de bolag som avvek från prognoserna.


Rimliga vinstförväntningar 

Vad gäller utsikterna var bolagen genomgående ganska försiktiga, vilket inte är förvånande med tanke på osäkerheten i omvärlden. Vinstförväntningarna på 2016 och 2017 hade justerats ned redan före rapportsäsongen, och har bara justerats ned marginellt efter rapporterna.

Den förväntade vinsttillväxten för 2016 är för närvarande 5 procent, vilket Swedbank anser är rimligt givet en global tillväxt på 3 procent och låg inflation. 

- Totalt sett har det följaktligen inte kommit så mycket nya impulser till marknaden från rapporterna. Följden är att aktiemarknaden nu drivs nästan helt av makroekonomiska faktorer. 

Värderingen ger inte heller mycket stöd. Den har visserligen kommit ned något, men den är inte anmärkningsvärt låg, vilket tillsammans med den låga förväntade generella tillväxten gör att man bör vara selektiv i sitt val av aktier. 

- I den här miljön är egengenererad tillväxt en bristvara och bolag som kan leverera tillväxt blir därför sannolikt belönade på börsen. Eftersom konsumenterna gynnas av låga räntor och energipriser samtidigt som reallönerna går upp och arbetsmarknaderna förbättras är det framför allt konsumentnära bolag som är intressanta att placera i för närvarande. 

Köpvärda aktier som uppfyller dessa kriterier är H&M, Autoliv och spelbolagen Unibet och Betsson. Även fastighetssektorn är intressant. Efter rapportsäsongen har värderingarna gått ned samtidigt som direktavkastningen är bra.

Se mer om rapportsäsongen i senaste Marknadsmagasinet

Läs även Goda odds för spelbolagen 

Läs även Deja vu i verkstäderna 


 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan