Ett mycket starkt kassaflöde och synergier från förvärvet av Rautaruukki, som både ligger före plan och utökas en tredje gång, är tydliga bevis på att SSAB operationellt gör allt rätt. Helåret 2017 väntas kostnadsnivån ha sänkts med hela 2,5 miljarder kronor på årsbasis sedan förvärvet av Rauaruukki. Det är en halv miljard mer än tidigare beräknat. 

Men att göra allt rätt räcker inte hela vägen om efterfrågan är svag, särskilt inte i en industri som präglas av mycket höga fasta kostnader och som därför behöver ett högt kapacitetsutnyttjande för att tjäna bra med pengar. 

Förutom den vanliga häxblandningen av global överkapacitet, volatila och fallande råvarupriser och fortsatt hög stålimport från Asien, med prispress som följd, kännetecknades fjärde kvartalet 2015 av beräknande stålköpare. 

- Kunderna räknade med att lägre järnmalmspriser skulle slå igenom i stålpriserna under första kvartalet 2016 och senarelade därför order och minskade sina lager inför årsskiftet, säger Ola Södermark, aktieanalytiker.  

Den underliggande efterfrågan på stål är följaktligen något högre än efterfrågan var i slutet på 2015 och volymerna väntas därför öka under första kvartalet 2016, men någon dramatisk förändring handlar det inte om, och det är dessutom osäkert hur stålpriserna utvecklas. 

Att dessutom som SSAB, ha en hög belåning och mycket goodwill i balansräkningen har lagt en våt filt över aktien.

- Det finns en berättigad oro för att stålmarknaden inte ska återhämta sig och i så fall räcker SSAB:s kostnadsbesparingar inte riktigt till. Skuldsättningen är på tok för hög, 23,2 miljarder kronor vid utgången av 2015. Dessutom finns en goodwillpost på drygt lika mycket efter förvärvet av amerikanska Ipsco. Det är mycket för ett bolag med ett marknadsvärde på 11,8 miljarder kronor.

Tvingas SSAB skriva ned goodwill är det inte omöjligt att bankerna kan kräva att företaget gör en nyemission för stärka balansräkningen.

- Vår bedömning är att SSAB sannolikt inte behöver göra en nyemission, och huvudägarna Industrivärlden och finska staten vill nog helst slippa skjuta till mer pengar. Men bara hotet om att det kan komma en nyemission sätter press på aktien. 

Blir det en återhämtning på stålmarknaden och om det införs importtullar i USA och Europa på kinesiskt stål så har SSAB med sin extremt kostnadseffektiva produktion i USA och den nya flexibla produktionen i Sverige och Finland ett utomordentligt bra utgångsläge. Därmed finns det enligt Swedbank också en mycket stor potential i aktien, men med tanke på osäkerheten kring de globala utsikterna och kring stålmarknaden, också mycket stor risk. 

- Stålindustrin kämpar med överkapacitet, och så länge de tyngre investeringarna inte tar fart så kommer det fortsätta att vara kämpigt för stålbolagen. 

Det bästa för SSAB vore om oljepriset stabiliseras och börjar stiga, vilket skulle ge stöd för järnmalmspriserna och i förlängning leda till nyinvesteringar i den viktiga oljeindustrin. 

- Men vi anser att det är ett lite för osäkert scenario. Vill man ha cyklisk exponering anser Swedbank att det är bättre att köpa aktier i gruvbolag, och då Boliden eller Lundin Mining. De har inte samma problem med överkapacitet som stålindustrin och starkare balansräkningar än SSAB, säger Ola Södermark. 

Läs även Besvikelser från Boliden men aktien är billig


Swedbanks syn på SSAB

  • Förlusten i det justerade rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2015 var i linje med förväntningarna.
  • Synergier och besparingar ökar med 0,5 miljarder till 2,5 miljarder kronor.
  • Förbättrade volymer väntas i första kvartalet. 
  • Potentialen i aktien är stor, men det är också risken, med tanke på osäkerheten kring de globala utsikterna och kring stålmarknaden. 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 25 kronor 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan