ABB, Atlas Copco och Hexagon lyfts ur Fokusportföljen. 

- Vi tar ned exponeringen mot cykliska investeringsvaror. Bara Autoliv blir kvar i denna grupp, säger Lars Söderfjell.

Det finns främst tre skäl till förändringen.

- Det eskalerade fallet i råvarupriserna sedan i december 2015 har dramatiskt minskat sannolikheten för ett uppsving i investeringarna i olje- och gruvindustrierna på medellång sikt, vilket tynger utsikterna för de bolag vi nu lyfter ur portföljen. 

Osäkerheten om utvecklingen i den kinesiska ekonomin har också ökat på senare tid. Swedbank anser fortfarande inte att landet står inför en hårdlandning, men risken är uppenbar att perioden med trög tillväxt kan bli utdragen. 

Till detta kommer lite sämre makrostatistik från USA och då framför allt data från industrin.

- Det gör att bara Europa kvarstår som tillväxtmotor för de cykliska bolagen, och det räcker inte riktigt. När börsen studsar upp, som idag, följer de cykliska bolagen också med i den allmänna uppgången. Men på medellång sikt kommer de att ha svårt att uppvisa någon större organisk tillväxt och potentialen för dessa aktier att överträffa marknadens utveckling är därmed begränsad. Det gör att det finns bättre aktier att stoppa i aktieportföljen. 


Securitas och Nordea nya i fokusportföljen
Två nya aktier lyfts in i portföljen, Nordea och Securitas. Nordea på temat uthållig utdelning och Securitas som har mycket goda förutsättningar att fortsätta växa organiskt läggs till gruppen av tillväxtaktier. 

- Nordea handlas till P/E 10,6 och ger en direktavkastning på 6,6 procent. Det är ingen dålig kandidat i en ISK-depå.

Securitas gynnas i en osäker omvärld och växer med cirka 5 procent per år organiskt. Ovanpå det kommer kompletteringsförvärv i samma storleksordning. 

- Redan gjorda förvärv under förra året gör att Securitas kommer att kunna uppvisa en tillväxt kring 10 procent i år. Och att kunna köpa en aktie med sådana kvaliteter till P/E 14 måste betraktas som en bra affär, säger Lars Söderfjell.


Swedbanks syn på Nordea

  • Resultatet är stabilt.
  • Ger hög och uthållig direktavkastning, för närvarande 6,6 procent för 2015. 
  • Har en attraktiv värdering på P/E 10,6.

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 90 kronor 


Swedbanks syn på Securitas 

  • Väntas kunna växa stabilt under de närmaste åren. 
  • Vinsttillväxten väntas överstiga 15 procent både under 2016 och 2017.
  • Värderingen är attraktiv på P/E 14. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 145 kronor
Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan