Denna vecka lämnar inte mindre än tretton av Stockholmsbörsens större bolag sina rapporter för fjärde kvartalet 2014. Den amerikanska rapportsäsongen har redan pågått i ett par veckor, och här har bolagen levererat i stort sett i linje med förväntningarna. 

- Vi vet redan om att tillväxten bromsat in lite grand i fjärde kvartalet och analytikerna har anpassat vinstförväntningarna därefter. Det gör att de svenska rapporterna som sådana knappast heller kommer att bjuda på några större sensationer, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg.  

Däremot menar han att det blir intressant att se hur väl företagen klarat att parera den lägre tillväxten genom att sänka kostnaderna. 

- Många bolag har aviserat besparingsprogram som borde börja bita nu. Bland dem finns Sandvik, Volvo och Ericsson. 


Få väntas sticka ut hakan
Vad gäller utsikterna, så är förväntningarna redan ganska lågt ställda i och med att ledande indikatorer försämrats något på senare tid. 

- Tillsammans med den allmänna oron på marknaden gör det att det finns ännu mindre orsak än vanligt för bolagens vd:ar att sticka ut hakan genom att vara överdrivet positiva i sina uttalanden om framtiden. De kommer snarare att betona den ökade osäkerheten vad gäller efterfrågan i till exempel Kina. 

Orderingången är en annan viktig parameter som ger vägledning om framtiden. Men tyvärr är det allt färre bolag som lämnar ut dessa uppgifter. Bland de som faktiskt gör det finns dock några riktigt tunga bolag: ABB, Atlas Copco och Sandvik.

Med tanke på det kraftiga prisfallet för viktiga råvaror i fjärde kvartalet är eventuella kommentarer om hur de lägre priserna påverkat efterfrågan också information som man bör hålla utkik efter. I synnerhet lägre investeringar inom oljeindustrin kan ha påverkat till exempel Sandvik och Alfa Laval negativt medan Electrolux och H&M kan ha dragit fördel av att konsumenterna i länder med låga energiskatter fått mer pengar att röra sig med. 

- Hittills i år har kurserna fallit avsevärt mer än vinstförväntningarna, vilket gör att börsen blivit billigare. En effekt av de lägre aktiekurserna är också att direktavkastningen stigit överlag. Dessutom finns det en del förväntningar om höjningar jämfört med vad bolagen betalade ut för 2014. Om de förverkligas är det viktiga styrkebesked från de bolag som höjer sina utdelningar. Lika viktigt är det att till exempel bankerna lyckas leva upp till de ganska högt ställda utdelningsförväntningarna, säger Lars Söderfjell.Rapporterande storbolag i veckan

Onsdag 

Nordea

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 98 kronor


Ericsson 

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 90 kronor


Torsdag

Intrum Justitia

Rekommendation: Neutral 

Riktkurs: 275 kronor


Tele2 

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 100 kronor


Investor

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 350 kronor


Electrolux

Rekommendation: Neutral 

Riktkurs: 190 kronor


H&M

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 330 kronor


NCC

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 270 kronor


SCA

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 255 kronor


Atlas Copco

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 240 kronor


Getinge

Rekommendation: Neutral 

Riktkurs: 195 kronor


Fredag

Teliasonera

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 51 kronor


Autoliv

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 1150 kronor 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan